چاپ مطلب چاپ مطلب

میربنده ای مدیر جهادکشاورزی املش: سطح زیرکشت راتون درشهرستان املش پنجاه درصد کاهش یافته است

همای گیلان:سطح زیرکشت راتون درشهرستان املش به علت خشکسالی تابستان امسال پنجاه درصد کاهش یافته است.3256480000000 koobar
مسعودامیربنده ای مدیرجهادکشاورزی املش بااعلام این مطلب گفته:ازمجموع ۳۵۰۰هکتارازشالیزار های این شهرستان درسال زراعی جاری پس ازبرداشت محصول اول۲۴۰۰هکتارآن به پرورش راتون اختصاص یافت که۸۵۰ هکتارآن نظارتی بوده که پیش بینی می شوددرمجموع۶۸۰تن برنج راتون به ارزش چهل وچهارمیلیارد و۲۰۰میلیون ریال توسط۱۵۰۰شالیکاراملشی برداشت شود.
شالیکاران املشی درزبان محلی به راتون ورزاکی می گویندکه برداشت آن ازاوایل ماه جاری آغازشده وتاپایان ماه ادامه دارد.

 

About

Check Also

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان: بنای واجد ارزش مدیری لنگرود باید عین به عین بازسازی شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان: بنای واجد ارزش مدیری لنگرود باید عین به عین …