پیام ها

از شمار دو چشم یک تن کم وَ ز شمار خرد هزاران بیش در سوگ فراق زنده یاد دکتر نیک سرشت عزیز علیرضا مددی مژدهی / فعال فرهنگی و اجتماعی

اختصاصی همای گیلان:رودکی استاداستادان دو مرثیه معروف دارد ، یکی در فراق مرادی و دیگری در سوگ شهید بلخی . چهارده بیت سوگنامه بلخی بدست ما رسیده است با مطلع : کاروان شهید رفته از پیش شاید عمیق ترین و وزین ترین بیت ان مرثیه ، همان باشد که نگارنده …

Read More »