ضرب المثل نادررفت وبرنگشت یا برو همچنان که نادر رفت /تهیه کننده علی غلامرضائی مدرس دانشگاه وپژوهشگرتاریخ


اختصاصی همای گیلان/پیروزی های نادردرجنگ هاودریافت غرامت های هنگفت اورادچارغرورونخوت کردتاجایی که عده ای باورکردند ومیگفتندتاخورشید هست نادرهم هست از طرف دیگر کور کردن رضاقلی میرزااورادچارنوعی روان پریَشی کردوهروقت اورا می دیدکه دست به دیوارگرفته ومیر‌ود بسیارناراحت میشد وفرمانهایش عاقلانه نبودواغلب موجب قتل اطرافیان ونزدیکان می شد.
دردراواخر عمربه همه اطرافیان خودمظنون شده بودحتی از محافظان خود؛
به همین علت شب اخر عمر خود به یکی از فرماندهان خود گفت به نیروهای تحت امر خودبگوئید شمشیرهاراتیزکنند فرداکارزیادداریم فرمانده‌ مذکور مراتب را به اطلاع دیگران رسانیدودراصطلاح قضیه لورفت به همین علت چندتن ازفرماندهان ومحافظین تصمیم گرفتند اورا ازمیان بردارندبنابراین محمد خان قاجار وصالح خان وتعداددیگر از افسران خائنش خودرابه چادری که آن شب نادرخفته بودرساندندواین بزرگ مردتاریخ ایران رابه قتل رساندند سرعت عمل به قدری بود که باورش برای بسیاری که شب قبل اورادیده بودند تقریباغیرممکن بودازطرفی این رفتن را بازگشتی نبود به این دلیل این ضرب المثل درست شده که می گویند برو همچنانکه نادر رفت
سرشب سرقتل و تاراج داشت
سحرگه نه تن سر نه سرتاج داشت
زیک گردش چرخ نیلوفری
نه نادربه جاماندونه نادری
‌‌ منبع:اوضاع نظامی ایران در دوره نادرشاه،علی غلامرضائی،انتشارات دافوس

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

رفع نواقص قوانین درشوراها ،ارجح بر ردصلاحیت ها/به قلم مدیر مسئول همای گیلان

مدتی این مثنوی تاخیرشد مهلتی بایست تا خون شیر شد. اختصاصی همای گیلان/جلاال الدین مولوی …

One comment

  1. سلام و درود بر استاد دلها
    استاد عالی بود.
    استاد،،اگر امکانش بود در مورد قهرمانان ملی دوره اشکانیان مارا مستفیذ بکنید