🌘پیامدهای«جنگ‌ سوریه»🌘/دکتر علی رحیم پور دکتری اقتصاد

🔵سوریه🔵
اختصاصی همای گیلان»🔹این کشور از سمت شمال،با
ترکیه،از شرق و جنوب شرقی
با عراق،از غرب با لبنان،از جنوب
غربی با اسرائیل و از جنوب و
جنوب غربی با اردن همسایه
است.سوریه از سمت غرب،به
دریای مدیترانه پیوند می خورد.
🔹«دمشق»؛پایتخت سوریه و
«حلب»؛بزرگترین شهر آن است.
🔹مساحت:
۱۸۵٬۱۸۰ کیلومترمربع
(۷۱۵۰۰مایل‌مربع) (۸۸ام)
🔹جمعیت:۱۷٬۵۳۸٬۴۳۵(۶۲ام)
🔹 درآمد سرانه:۲۹۰۰دلار.
🔹این کشور در گذشته،«شام»
نامیده می‌شد.نام کنونی سوریه
را فرانسویان پس از فروپاشی
امپراتوری عثمانی و مستعمره
نمودن این کشور از روی تاریخ
کهن این بخش از جهان و
آشوریان باستانی بر این
سرزمین نهادند.
🔹از نظر مذهبی حدود هفتاد
و چهاردرصد جمعیت سوریه را،
مسلمانان سنی،سیزده درصد
علویان،شیعیان دوازده‌ امامی
و اسماعیلیان،ده درصد
مسیحیان سریانی و سه درصد
دروزی تشکیل می‌دهند.از نظر
قومیتی هم اعراب بیش از
شصت و نه درصد جمعیت
سوریه را تشکیل می‌دهند،
در حالیکه کردها و سریانی‌ها،
حدود بیست درصد جمعیت
سوریه را،تشکیل میدهند.
🔹ارامنه،ترک‌ها،چرکس‌ها و
یهودیان مجموعاً کمتر از یک
درصدجمعیت سوریه را،تشکیل
می‌دهند.(ویکی پدیا)
🔸🔹🔸
🔸«خاورمیانه»،«حاشیه خلیج
فارس»و«کشورهای عربی
مدیترانه»؛دیر زمانی است که؛
دچارجنگهای داخلی و خارجی
شده است.
🔸برخی؛پا را فراتر نهاده و
گفته اند که«اسلام»؛دین جنگ
و ستیز است.
🔸تاریخ جهان را؛که نگاه کنیم،
می بینیم که پیروان همه ادیان [آسمانی،زمینی و کمونیستها] فراوان،جنگ و خونریزی داشته
اند.مانند«جنگهای جهانی اول
و دوم.»
🌑[در«جنگ جهانی دوم»؛
پیروان ادیان آسمانی،زمینی
و کمونیستها؛برای توجیه جنگ؛
به آیین،مذهب و مسلک حاکم
بر کشور خود،چنگ زدند و
قدرت ملی خود را؛افزایش
دادند.] 🌑آمریکا،فرانسه،انگلیس
[با پرچم مسیحیت]؛با
«کمونیسم روسی»؛«متفق»
شدند.
🌑ژاپن[با مسلک شینتوئیسم]،
آلمان[نازیسم و صلیب شکسته] و ایتالیای[فاشیسم]متحد شدند
و«شصت میلیون نفر»را؛به کام
مرگ فرو بردند.
🌑ثمره !!! جنگ دوم جهانی
استعمارگران:
😳تقسیم اروپا و جهان؛بین
«آمریکای مسیحی خداباور»و
«کمونیسم روسی خدا ناباور.»
🌑اروپای غربی،ژاپن،کره
جنوبی،ایران،ترکیه و•••
متعلق به«آمریکای مسیحی.»
🌑اروپای شرقی،کره شمالی،
چین،کوبا،کامبوج،ویتنام و•••
به«شوروی سوسیالیستی.»
🔸با قاطعیت میتوان گفت:در
همواره تاریخ،«استعمارگران‌»؛
در جنگها،نقش مستقیم یا
غیرمستقیم داشته اند.
🔸«سوریه»؛همواره میدان
تاخت و تاز رومیها،عثمانیها،
فرانسویها و آمریکاییها،بوده
است.
🔸«دمشق»؛نخستین پایتخت
جهان است.
🔸برخی از رهبران کشورها،
گمان کرده‌اند،فقط با«جنگ‌»؛
میتوانند؛«مخالفان»خود را؛
نابود کنند.
🔸تجربیات تاریخی نشان داده
که خسارات یک جنگ‌پنجساله
را؛با پنجاه سال سازندگی؛هم
نمی توان جبران کرد.
🔵بر حکومتها؛واجب است
که در«تله استعمارگران»نیفتند.
🔸بهترین کار؛برای یک حکومت؛ گشودن«باب گفتگو»و«مذاکره»؛
با«مخالفان»و«منتقدان»است
که کم هزینه است و سازنده
و از ویرانی،آوارگی و مرگ و
میر انسانهای بیگناه،جلوگیری،
می کند.
🌑{گروه ناظر حقوق بشر در
سوریه عنوان کرد،دست‌ کم
«۳۸۸ هزار و۶۵۲ نفر»در جنگ
داخلی جان باخته‌اند که«۱۱۷
هزار و۳۸۸نفر»آنان غیرنظامی
بودند.
🌑گزارش این نهاد؛همچنین
می‌گوید که در مجموع
«۲۲هزار و۲۵۴کودک»؛نیز در
شمار کشته‌شدگان جنگ داخلی
سوریه هستند.
🌑همچنین طی این مدت؛
«پنج و شش دهم[۵.۶]میلیون
سوری»؛مجبور به ترک وطن
خود شده اند که از این تعداد
«سه و شش دهم[۳.۶]میلیون
نفر»به«ترکیه»؛پناه برده اند.
🌑از سوی دیگر؛یازده و نیم
[۱۱.۵]میلیون نفر شهروند
«سوریه»نیز درپی جنگ داخلی
در درون این کشور،آواره شده
اند و بسیاری از آن‌ها با مشکل
تامین سرپناه روبرو هستند.}
(Fararunews)
🔸«جنگ‌»؛هیچگاه،ارزشمند،
نبوده است.
🔸«جنگ‌»،همواره؛آوارگی،
انحراف،فقر و ستم را؛به
دنبال داشته است.
🌗🌘
🌑فغان ز جغد جنگ و
مرغوای او🔸
🌑که تا ابد بریده باد
نای او🔸
🌑چه باشد از بلای جنگ
صعب تر؟🔸
🌑که کس امان نیابد از
بلای او🔸
🌑فنای جنگ،خواهم از خدا
که شد🔸
🌑بقای خلق،بسته در فنای
او🔸[ملک الشعرای بهار] ▶️سرشک▶️
۲۵اسفند۱۳۹۹

با کانال همای خبر همراه باشید.http://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

رفع نواقص قوانین درشوراها ،ارجح بر ردصلاحیت ها/به قلم مدیر مسئول همای گیلان

مدتی این مثنوی تاخیرشد مهلتی بایست تا خون شیر شد. اختصاصی همای گیلان/جلاال الدین مولوی …