چاپ مطلب چاپ مطلب

شهر ما نیازمند اجرای عملی آمایش شهریست

شهر ما “رشت” نیازمند اجرای عملی آمایش شهریست
عماد مطالبی مشاور کمیسیون توسعه پایدار شهری شورای شهر رشت گفت :
ما به هر بهانه واهی رشد، توسعه،اشتغال و هر چیز دیگر
بخواهیم پهنه های سرزمینی خود را دست خوش تغییرات کاربری کنیم و درخواست های متعدد تغییرکاربری را پاسخ دهیم و بطور متوالی بدنبال رفع مغایرت ها و پاسخ دهی با نیازهای آنی ساخت و ساز ساکنین و حتی مهاجران مختلف در طرح های هادی و جامع و تفضیلی و توسعه شهری باشیم دیگر پهنه ایی برای مدیریت خردمندانه زمین باقی نمی ماند.

وی گفت: هشدار میدهم توجه کنید ما وظیفه داریم برای نسل های آینده در پهنه های سرزمینی زمین ذخیره کنیم

دکتر عماد مطالبی مشاور کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهری بیان کرد ما موظف به ایجاد بانک زمین هستیم مگر می شود در زون و پهنه های شهری همگن بودن کاربری ها را بی اعتنا رها کرد شهر ما لجام گسیخته و بی محتوا و خودرو گسترش پیدا می کند روستاهای ما از پهنه های تولیدی خارج می شوند و دایما متقاضیان در داخل طرح های هادی بدنبال تغییر کاربری هستند این یعنی خارج شدن توان تولیدی روستا و تبدیل شهرها به حاشیه نشینی ها و گسترش رشد افقی و پراکندگی بی حد و گسیخته باید به دنبال پهنه بندی براساس نیاز سنجی های اصول مترقی برنامه ریزی و آمایش شهری باشیم وقت آن رسیده باید عمل و اجرا کنیم شهر ما نیازمند اجرای سند آمایش شهریست و این مهم به دست توانمند برنامه ریزان و طراحان شهری و کارشناسان آمایش شهری صورت می پذیرد.
وی در توضیحی تکمیلی در تعریف آمایش گفت: آمایش  به زبان ساده یعنی
ایجاد تعادل بین فعالیت محیط و انسان. یعنی اینکه ما برای هر وجب سرزمین یک برنامه  تعادل بین بخشی سرزمینی داشته باشیم.

About نسرین عشقی

Check Also

تخصیص اعتبارات دولتی برای اتمام پروژه ساماندهی دفنگاه زباله در سراوان اجرایی می‌شود

تخصیص اعتبارات دولتی برای اتمام پروژه ساماندهی دفنگاه زباله در سراوان اجرایی می‌شود همای خبر- …