چاپ مطلب چاپ مطلب

❇️آغاز«بهار دانش»؛ خجسته باد❇️✍️دکتر علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای خبر/💚روز نخست«مهر ماه»؛
پس از تابستان گرم؛از راه
رسید.
💚روز نخست مهر؛
بر دبستانی ها،دبیرستانی ها،
دانشگاهی ها،آموزگاران،
دبیران و استادان،خجسته باد•
🌿راهی که از«سپیده دم
تاریخ»،آمده و کامروایی ها و
ناکامی هایی؛را،با خود داشته
است•
💚درود بر آموزگاران،دبیران
و استادانی که«آسوده»یا
در«سختی»؛زیسته اند.
💚درود بر دانش آموزان
و دانشجویان(دیروز و امروز)
که با انگیزه های بسیار؛کوشیده
تا بالا و بالاتر آمده اند و برای
کشور ایران(نه برای بیگانگان)
سودمند بوده اند.
💜با دولتهای توانمند و ناتوان•
🌗با دولتهای زیان آور و بی زیان•
🌓با دبستان ها و دبیرستان ها
و دانشگاه های تازه و فرسوده•
💚با درآمد های ناچیز؛برای
بسیاری•
🍀با درآمدهای آنچنانی،برای
اندکی•
😳جهان را از روز نخست؛
«دوگانه»،بخش کرده اند:
😁«دارایان»و«نداران»•
😁مردم؛گمان کرده اند،که
این«سرنوشت ِانسان»است•
😄برخی هم گفته اند:
«تا بوده،همین بوده !!!»•
🌕باید گفت،این«سرنوشت
آفرینش»؛در«جهان»،نبوده
است•
🌑این«دوگانگی پوچ‌»؛را،
/دولت /ها؛بنا نهاده اند•
💚”دانش نوین”؛پس از
<<نسیم مشروطیت>>؛
در ایران وزیدن گرفته و
«فراگیر»؛شده و‌”مکتب
خانه”،را کنار زده است•
🔳سنگ اندازی ها،آغاز شد.
🌓دانش آموزی همگانی؛
اربابان،زمینداران و نگهبانان
مکتب خانه ها؛را،ناخوش
آمده،«راه»؛ها بسته و
دروغ ها،پراکنده و گفته
اند که:دبستان،دبیرستان و
دانشگاه،مردم را از دین و
ایمان،بیرون برده است!!!
🔳در«تاریکخانه ذهن»عقب
ماندگان»؛«سودهای پنهان»؛
وجود داشته است •
😄«دانش نوین»؛بازارهایی
را،تخته کرده و بازار هایی؛
را،گشوده است•
💜در پیش و پس از انقلاب،
حقوق اساسی آموزگاران،
دبیران‌ و استادان،نادیده گرفته
شده و ستم های بسیاری؛بر
آنان رفته است •
🌘درآمد ها ناچیز و وام ها؛
ناچیز تر •
🌓کوشش ها بسیار و آسایش
کمتر•
🍀🌕🌓
🛑«روز معلم»در:
🔴پیش از انقلاب؛
شهادت دکتر”خانعلی”(۱۳۴۰خ).
❤️پس از انقلاب
شهادت”استاد مطهری”(۱۳۵۸خ).
یک پیام داشته است:
«دانش رسمی در کشور ایران،
جایگاه شایسته،نداشته است•»
🌗پیش از انقلاب،دبستان،
دبیرستان و دانشگاه پولی
(ملی)هم داشتیم‌•
🌗پس از انقلاب،«مدارس
غیر دولتی هفتگانه»داریم•
⚫️پیش از انقلاب؛
«قانون اساسی مشروطه»؛
و پس از انقلاب،
«قانون اساسی جمهوری
اسلامی»؛به زیر پا نهاده
شد•
🌘«آموزش رایگان»؛در هر
دو”قانون اساسی”،پوچ،
شده بود و می شود•

❇️در پایان از«سه نفر»؛یاد
کنم‌ که«دانشمند»و«کوشا»؛
بودند»و حق«استادی»؛داشتند
و در گذشتند :
🌑۱)«رمضان صلح جو»:
/آموزگار پنجم و ششم
ابتدایی/(روستای سرشکه)•
🌑۲)«بیژن نجدی»●
/دبیر جبر و مثلثات/
(دبیرستان ایرانشهر لاهیجان)
🌑۳)«دکتر فریدون تفضّلی»:
استاد«اقتصاد کلان»و
«تاریخ عقاید اقتصادی»
(دانشکده اقتصاد-دانشگاه بهشتی)
❇️روح این مردان«دانشمند»و
«کوشا»؛در«آرامش همیشگی»؛باد•
▶️سرشک▶️

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

🌗«انحراف»؛از«اصول»🌓✍️دکتر علی رحیم پور،دکتری اقتصاد

اختصاصی همای خبر/سفره«نئولیبرالیسم»،در «اقتصاد ایران»؛گسترده و بساط«سوسیالیسم»؛کوچکتر شده است• 😳مدافعین«نئولیبرالیسم»؛ «قدر»؛دیده اند و هواداران سوسیالیسم،در«انزوا»؛ …