چاپ مطلب چاپ مطلب

بازدید نماینده منتخب تالش از بازسازی دو پل خرجگیل و اسالم

اختصاصی همای گیلان:صبح امروز با حضور دکترحسن محمدیاری
نماینده منتخب تالش و رضوانشهر و ماسال از روند آماده سازی پل خرجگیل تالش و پل اسالم بازدید به عمل آمد


در این بازدید چند ساعته نماینده منتخب مردم تالش و رضوانشهر و ماسال
اظهار داشت :با توجه به اهمیت راه ارتباطی
تالش به آستارا و پل خرجگیل نسبت به اتمام پروژه های نیمه تمام در حوزه تالش و رضوانشهر و ماسال باید توجه ویژه داشت
و اهتمام ورزید.باکانال همای خبر همراه باشیدhiip://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

دکتر رنجبر : شهرداری شلمان در آبان ماه بالغ بر یک میلیارد تومان درامد داشته است

دکتر رنجبر در گزارش عملکرد شهرداری شلمان در آبان ماه ۱۴۰۱ میزان درامدشهرداری رابیش از …