چاپ مطلب چاپ مطلب

ابراهیم مهربان در گیلان تمامی انتصابات به یک فامیل منتهی میشود

گیلان درتمامی ادوار کمترین نمایندگانی را در کابینه های اجرایی کشور داشته واین امر همواره این سرزمین سرسبز را از موهبات دولتها کم بهره نموده است.

در ملکی که بر هر سنگی سبزه میروید و هر بیننده ای و رهگذری را با دیدن نعمات خداوند به شکر گزاری ترغیب میکند همیشه در بهره برداری از امکانات دولتی جزو محرومان بوده است.

اما در شروع دولت تدبیر و امید می بایست نگاهها متفاوت گردد، با انتخاب فرزندی از گیلان به عنوان یکی از ارکان دولت یازدهم بارقه ای از امید در دل هر گیلک مرد و گیل زنی روشن گردید.

همگان به انتظار انتصابات موجه بودند تا این دیار پر نعمت با مدیریتی برنامه محور بتواند عقب ماندگی ها را جبران نماید.

غافل از اینکه انتصابات نه بر اساس شایستگی، بلکه ارتباط با حلقه فامیلی سخنگو دولت می باشد و اصل لابی گری با پسرخاله و خواهرزاده و ……… بود و شاهکار آخر این فامیل انتخاب مدیر دستگاه ورزش استان که یقیناً در آینده اثرات منفی آنرا با تمام وجود احساس خواهیم کرد و اینجاست که باید گفت و فریاد کشید که در گیلان تمامی انتصابات به یک فامیل منتهی می شود.

بنده به دلیل عضویت در شورا نه میتوانم و نه میخواستم که مدیر باشم و این مطالب را بر اساس سوابق و کارنامه افراد نوشتم

About

Check Also

تامین آب کشاورزی املش نیازمند بیش از ۵ میلیارد تومان اعتبار

تامین آب کشاورزی املش نیازمند بیش از ۵ میلیارد تومان اعتبار   فرماندار املش در …