چاپ مطلب چاپ مطلب

ابقای دوستدار در سمت مدیر عاملی سازمان حمل ونقل شهرداری لاهیجان

اختصاصی همای گیلان: طی حکمی از سوی  مهندس آگشته شهردار لاهیجان  مهندس  دوستدار صنایع در سمت مدیر عاملی سازمان حمل ونقل شهرداری لاهیجان ابقا شد .

download

مهندس دوستدار به عنوان اولین مدیر عامل این سازمان بوده وی پس از استعفا به عنوان ناظر عالی عمرانی شهرداری منصوب گردید اما دوباره به این سمت برگشت وهم اکنون هم توسط مهندس آگشته ابقا شد از جمله کارهای وی نوسازی ناوگان فرسوده و همکاری در جهت احداث ترمینال بود هرچند برنامه نصب کارتخوان را در برنامه کاری خود دارد

About سردبیر ارشد

Check Also

همزمان با روز زمین پاک توزیع کیسه های پارچه ای در بین شهروندان توسط شهرداری لاهیجان

همزمان با روز زمین پاک توزیع کیسه های پارچه ای در بین شهروندان توسط شهرداری …