چاپ مطلب چاپ مطلب

ابوذر ندیمى این روزها چه کار مى کند؟

همای گیلان: نماینده سه دوره مردم لاهیجان، این روزها مشغله روزهای نمایندگی را ندارد. ندیمی حالا فارغ از تمام روزهای پراسترس قبلی، آرام در کنجی دنج نشسته و مشغول مدیریت و برنامه ریزی است! گفتگوی جالب سایت زبان گویا با وی را در ادامه می خوانید: 

ابوذر ندیمى این روزها چه کار مى کند؟

بعد از پایان دوره نهم در هفت خرداد ۹۵ چند درآمد براى ما حاصل گردید. بخشى از کاهش فشار ناشى از استرس خواسته هاى متنوع و البته متکثر مردم اعم از خواسته هاى ملّى، استانى، محلى، شخصى و عمومى مدیریت گردید. چرا که آن همه فشار گذشته به طور طبیعى کم مى شود و آزادى و آرامش ناشى از کاهش مسئولیت و تکالیف حاصل مى گردد.

طبیعتاً در چنین شرایطى آزادى، سلامت، خواب، ارتباط خانوادگى، مطالعات، شرکت در همایش ها، مراسمات ختم، وفیات، جشن ها و ارتباط با دوستان و مسئولان و مذاکرات شکل مى گیرد. اضافه آنکه درخواست هاى همکارى در هر سه بخش دولت، تعاون و خصوصى و پیشنهادهاى ریز و درشت و وسوسه هاى دینى، انقلابى، مادى و معنوى هم از ثمرات چنین فضا و دورانى است.

پیشنهادات گوناگونى از معاونت تا مدیریت عامل، مشاورت و … از مسئولان ملّى از معاون اوّل تا وزراء و … الحمدلله ارائه و طرح گردید.از پیشنهادات استانى تا سازمان ها و معاونت هاى رئیس جمهور محترم، البته انتخاب محل کار و موقعیت آن و منافع علمى و عملى و حتّى زندگى و مسئولیت و پاسخگویى هرکدام در این بررسى و مذاکرات مورد قبول، نقش داشت و دارد.

علّت اینکه اعلام مورد به مورد نمى شود دلائل گوناگونى دارد که از جمله آنها پناه بردن به خداوند (مِنْ شرّ حاسٍدً اذا حسد)  و عناد و دشمنى آنانی است که حتّى الان که نماینده نیستیم چون دوران پیشین شاهد این دست و پا زدن و جلوگیر شدن از طرف شمار اندک حسود و معاند که خداوند مى فرماید از شر آنان به من که خداى شما هستم پناه بیاورید.

آنان در آن چند سال و مخصوصاً دوران انتخابات وارد هر ماجرایى شدند، از سخنران مراسم ها تا پروژه ها و حتّى منصرف ساختن حامیان و سخنرانان که از جمله آنهاست، موضوعاتى که در روزنوشت هاى سایت زبان گویا آورده شد و با مراجعه به آنها مى توان درک کرد که ما در چند جبهه از رشت تا لاهیجان و سیاهکل از مقامات تا متنفذین تا رقبایى که براى آینده خود تنها راه را در آن مى دیدند و مى گفتند که باید یک آدم ضعیف بیاید تا در آینده بشود او را کنار زد و تا ندیمى هست راهى براى ما نیست از این رو بیایید با هم اتّحاد کنیم یک نفر بسیار ضعیف بیاید تا ما هم شاید در آینده بختى داشته باشیم و البته مردم را فداى امیال خود کردند.

یا مقاماتى که انتخابات را به اجاره آینده خود دادند و یا دغل دوستانى که حاضر شدند براى وعده هایى از جنس شوراى آینده تا انتخابات تعاونى و مثلاً مدیرکل و عامل شدن همه ارتباطات و نمک هاى حیات ادارى و سیاسى را وسیله دروغ سازى و حیلت هاى خود نمایند.

تا کسانى که از دعوت حجج اسلام رمضانى (خبرگان گیلان) و علیخانى از مسئولان مجمع هم نمى گذشتند و تا آنجا که براى به هم زدن مثلاً سخنرانى مراسم شهداء به نهارخورى اطراف رشت بروند و به اصطلاح مانع آمدن سخنران گردند، تا کسانى که با لباس حمایت از دولت خود را به تجاهل زدند که کاندیداى دیگر نه پایدارى است و نه مخالف دولت و اصلاً مستقل است و …

تا جوهایى که سر یک شکایتى که اولاً موجب محکومیت شاکى و ثانیاً موجب رد کامل شکایت و ثالثاً موجبات کناره گیرى کلّیه شکات گردید و وکیل خواهان پنج میلیون از هرکدامشان ماند و برادر و دامادشان و از آن داستان هایى ساختند که البته با اسکان بیش از چهارصد نفر و طى مراحل ساخت و واگذارى و فروش و اجاره جز بد نامى براى چنین افرادى نماند. الحمدلله با طى و گذر از انتخابات هم اکنون اوّلاً سى و چند هزار رأى در آن جوّ و فضا و نامردى حاصل گردید که خود یک رکورد بود از همه داستان ها که گفته شد و خواهد شد. ثانیا ًعلیرغم همه دشمنى ها الحمدلله پیشنهادات مشاغل در خورى حاصل گردید و در تقدیر هست. ثالثاً در موقعیت کنونى که اوّلا حکم شایسته اى زده شد و نه قید مشاور اینجانب و نه کار خاص بلکه مشاور سازمان و آن هم بدون قید موضوع ویژه که خود جایگاه ملّى و نیز کارکرد با تمام سازمانهاى استانى و معاونت ستادى سازمان را فراهم مى نماید.

البته از جانب ایشان و سازمان، ریاست سازمان مدیریت تهران و قزوین هم پیشنهاد گردیده بود. جایگاه سازمان به درد همه امور کشورى و حتّى فردى مى خورد که اوّلین کارکرد آن پیشنهادات در مورد چاى سنواتى و نیز مبلغ پنجاه میلیارد و پیگیرى تأمین مبلغ کنونى پرداختى با پیگیرى مقامات استاندارى و اقتصادى و سازمان چاى بود.

ثالثا یک کارکرد آن هم روابط پیوسته با قواى سه گانه مخصوصاً مجریه و مقننه خواهد بود و در کمیسیونها و صحن علنى جلسات مجلس شرکت خواهیم داشت. رابعاً در تصمیم سازى آینده کشور و برنامه ها و بودجه ها و … اثر گذارى خواهیم داشت.

و البته سطح علمى و تجربى و نقش کارشناسانه ما الحمدلله حتماً افزایش خواهد یافت. سطح روابط با تمام کسانى که ازسه قوّه و نهادها و … که با سازمان ارتباط دارند، نیز گستره بیشترى مى یابد. اساساً سازمان جایگاه وزینى دارد و ما براى اهداف کاربردى به این حضور نیاز داشته و با آن سنخیت زیادى داشته و داریم و البته تجربه ادارى خوبى که بسیار نافع خواهد بود. در سازمان ما با همه امور از جمله شرکت در مجامع نمایندگان، بازدید از پروژه هاى عمرانى و … هم سر وکار خواهیم داشت.

اینجا جایى است که آخرین نقطه امید وزارتخانه ها و سازمانها و ارکان حکومت و نهادها و لشگر و ارتش و سپاه و … تا نمایندگان براى برآورد نیازهاى ادارى و مالى و بودجه اى و سیاستگزارى و … با آن سر و کار دارند. البته من حکم پیشین را هم از نهاد ریاست جمهورى داشتم و به نحوى تداوم همکارى با ریاست جمهورى به عنوان یک سازمان وابسته خواهد بود که یک پیشنهاد دیگر در آن که با من مذاکره شد معاونت تقنینى معاونت مجلس ریاست جمهورى بود.

علاقه داشتید که سمت شما در مجلس باشد؟

الان پست مشاورت سازمان مدیریت و برنامه ریزى داراى ابعاد مختلف کارى و مسئولیتى است. یک کار ما حتما پارلمان است که تاکنون در کمیسیونها و صحن علنى به همان دلیل شرکت مى نمایم که نمونه آن بحث اصلاح قانون بودجه که به اتّفاق دکتر نوبخت معاون محترم ریاست جمهورى و معاونین ایشان و بانک مرکزى در روز سه شنبه هفته پیش به کمیسیون بودجه رفتیم و نیز بحث احکام دائمى که در روز یکشنبه  ٩۵/۴/٢٧ به صحن علنى به اتّفاق معاونین سازمان مدیریت رفتم.

از این رو اینجا حضور درپارلمان جزء واجبات ادارى است البته نمایندگان پیشین مشکل رفتن به لابى وکمیسیونها و بخش ادارى ندارند وکارت حضور و … به آنها داده مى شود ولى در مورد صحن این اتّفاق از طریق ادارات شکل مى گیرد که آن هم حاصل گردید از این رو ما هم در قوّه مجریه و نیز قوّه مقننه و پارلمان حضور داشته و داریم.

اصرار بر معاونت تقنینى از طرف معاون اوّل و معاونت پیشین امور مجلس ما را صرفاً درگیر مجلس مى ساخت ولى حالیه هر دو هدف با این حُکم عملى مى گردد.

اگر به شش ماه قبل برگردیم باز هم براى انتخابات مجلس دهم ثبت نام مى کردید (یا مجدداً ثبت نام مى نمایید)؟

براى پاسخ به این پرسش شما باید توّجه داشت که هر اقدامى باید در ظرف زمانى ومکانى خودش تحلیل و پاسخ بیابد. دلائل و انگیزه ها ومسئولیت و انتظارات و درخواست ها مجموعاً باعث چنین رویکردى درگذشته بوده که تکرار آن هم وظیفه را سبب مى گردد.

چرائى ثبت نام به این ادله ارجاع داده مى شودکه مردم و مسئولان درخواست داشتند، کارهاى نیمه تمام داشتیم، براى پارلمان خود را شایسته مى دیدیم، آینده کشور و وظیفه شناسى ایجاب مى کرد تا ثبت نام کنیم، امروز اگر پارلمان از افراد باتجربه و فنّى و پارلمان شناس و قانون دان و شناس بهره ببرد به فائده ملّى و محلى و استانى بیشترى دست مى یابیم. اگر کشور مشکلات زیاد و با اهمّیت دارد به آدم هاى مهمّى که به واسطه همین مردم به سرمایه هاى فنّى و تجربى تبدیل شده اند نیاز خواهد داشت.

مجلس پس از نزدیک به چهل سال نباید آموزشگاه تلّقى گردد. نباید رفت تا یاد بگیرند بلکه باید ثمرات تعهدى و تخصصى و تجربى درون پارلمان وکمیسیون و فراکسیون ارائه گردند. باید نزد وزراء و مسئولین وکارشناسان دولت حرفى براى گفتن و نتیجه گیرى و تصمیم گیرى داشت. مردم مى خواستند و نشانه آن هم رأى هاى چند ده هزارى علیرغم آن همه داستان انتخابات مى باشد. مسئولین گوناگون و بزرگى از پارلمان و قوا با من در این مورد صحبت داشتند. پروژه هاى نیمه تمامى در استان و دو شهرستان و بخش ها و روستاها در دست اقدام و اجراء داشتیم. این نوع امور هرکدام یک دلیل براى ثبت نام به شمار مى آمد.

اگر ثبت نام نمى کردم یعنى اوّلاً اعتنایى به مردم و مسئولان وکشور نداشتم، ثانیاً اعتنا واهتمامى به حلّ مشکلات مردم واتمام پروژه ها نداشته ام، ثالثاً نسبت به اینده مردم احساس تکلیف نمى کردم، رابعاً از انقلابى بودن و احساس تکلیف و تعهدات دینى و انسانى فاصله گرفته ام و براى آینده نیز حرف و حدیث مى ماند. همان حاسدان و معاندان شروع مى کردند به جوّ و فضاسازى که فلانى نیامد چون تائید صلاحیت نمى گردید. ثبت نام نکرد چون مى دانست رأى نمى آورد و دهها داستان سازى دیگر !؟ البته اگر منظور محلّ ثبت نام است که چرا لاهیجان و سیاهکل و نه رشت و تهران و …که باید یادآور شوم من مردمان این دو شهرستان را دوست دارم، بین ما و جمعیت زیادى علائق و عواطف وجود دارد، مردم لاهیجان وسیاهکل از ثبت نام در جا و حوزه انتخابیه دیگر ناراحت مى شدند. رأى نیاوردن در لاهیجان و سیاهکل بیشتر نفع و محبوبیت به همراه دارد تا  …

دشمنان شناخته شده ما هم در این صورت بیکار نمى نشستند وحرف مى ساختند، آنها در همین یک ماه پس از مجلس نهم چقدر داستان سرائى علیه ما داشتند؟! آنها وقتى آن همه هزینه مى کنند تا صداى آمریکاى استکبارى به کمک آنها بیاید و اباطیل آنها را داستان سرائى کند (که البته خود موجب گرفتارى آینده آنان مى گردد) حتما از ثبت نام نکردن و یا حوزه انتخابیه دیگر چقدر داستان مى ساختند.

براى مجلس یازدهم و آینده، قصد و برنامه شرکت دارید؟

به نظر مى رسد براى پرسش نزدیک و میان مدّت امکان پاسخگویى بیشترى فراهم باشد تا چهار سال بعد که بسیارى از لوازم و اسباب و شرایط شرکت با دشوارى پیش بینى روبروست. واقعاً چهار سال بعد از نظر زمان و شرایط و روش انتخابات و اصلاحات قانونى انجام انتخابات، اوضاع اجتماعى و سیاسى و نگاه مردم باید اطلاعات بیشترى داشت.

در صحنه بودن مطلبى است وکاندیدا شدن مطلب دیگر، الان مجلس باعث نگرانى هایى شده است که شاید در تشدید واخواهى مردم براى شرکت افراد درکشور توجیه لازم را پدید آورد ولى حقیقتاً الان غیب نمى توان گفت و پیش بینى نمى توان داشت. این اوّل کار است که پس از شناخت اوضاع و احوال چهار سال بعد نظریه پردازى حضور و عدم حضور گردد.

پس از آن باید پاسخگوى مکان شرکت از نظر همان حوزه یا دیگر شهرستانها و یا استانها باشیم. البته واقعاً نمایندگى کار دشوار و مسئولیت بسیار سنگینى با حفظ شرایط فعلى و روش انتخابات و عدم چاره اندیشى پیرامون آن براى انجام حقّ نمایندگى دهها شرط لازم است.

١- نباید فقط به اصل حضور هفتگى اقناع داشت

٢- نباید تنها به وجهه کارشناسى وکاربلدى بسنده کرد

٣- دائره مشاوران را نباید در حدّ منطقه بسته نگه داشت

۴- در حمایت از مدیران کارنابلد و نان به نرخ روز خور باید اجتناب لازم را مبذول داشت

۵- در شناخت مشکلات اساسى کشور باید از بصیرت و دانش لازم برخوردار بود

۶- از قوّه تصمیم سازى و تصمیم گیرى مبتنى بر عقل و علم و تجربه و انقلابیگرى و زمان شناسى بهره مند بود

٧- نباید برده اشخاص و نهادها و افراد ذى نفوذ شهرى و استانى گردید

٨- نباید روزمره گى را غالب بر دور اندیشى وکلان نگرى نمود

٩- نباید حبّ و بغض هاى فردى و محلّى و سیاسى را جانشین همیارى و همراهى عمومى نمود

دیگر آنکه باید قبول کنیم کشور آبستن حوادث اقتصادى و سیاسى زیادى در طول این چهارسال خواهد بود که بر این تصمیم گیرى اثر گذار خواهد بود. البته امروز شرایط کشور ایجاب و ضرورت هایى را در دل خود دارد که تا چهارسال بعد از آن بى خبریم. هم الان ما در مجلس به عنوان نماینده دولت و مشاور کثیرى از نمایندگان خواهیم بود. کمک کار مسئولان کشورى و استانى و مردم در ابعاد تصمیم و اجراء مى باشیم. هرچند که نحوه مهندسى چهارساله و مخصوصاً ایّام انتخابات حلاوت خدمت رو در رو را از ما گرفت ولى همچنان در خدمت حاکمیت اسلامى هستیم. جفاهایى بر ما رفت که باید بسیارگفته و شکافته شود تا مردم بدانند که چه کسانى با چه مقاصدى آن همه دروغ و تهمت و ناجوانمردى را سبب گردیدند.

از اجراء انتخابات تا پیش و پس آن، از هفته انتخابات تا چند ماه و سال پیش از آن، از همداستانى صداى غرب لعنتى و آمریکایى تا مواجب بگیران محلّى ، از مدیران نالایق و بلکه در مواردى خائن تا دوستان کم کار، از دوستان دغل و فریبکار به شیطان گرائیده تا بعضی اصحاب زر و زور و فریب، باید چهره پنهان این جماعت آلوده را که نقشه گرفتن پست و انتخابات گوناگون شهرى و … را درسر دارند افشاء کرد.

 علت اینکه شما با همه دولت ها کار مى کنید، چیست؟

اوّلاً همه کارمندان و معلمان و اساتید و کارگران و … در طول سى سال و بیشتر خدمت خود با دولت هاى مختلفى کارکرده و مى کنند. این طور نیست که با تغییر دولت ها در طول ادوار شغلى آنها مداوماً کناره بگیرند. بالاخره کارمندى است و تداوم کار و ادامه فعالیت تا بازنشستگى بلکه بیشتر. ثانیاً محل کار و موقعیت شغلى هم بستگى به افراد دارد، خوب بعضى به علّت محلّ کار و یا پُستى که دارند ممکن است دیده نشوند، بعضى دیگر چون در موقعیت شغلى مهم ترى قراردارند دیده مى شوند. مشکل بنده این است که از ابتداى انقلاب اوّلاً در تهران و ثانیاً در ستاد وزارتخانه ها و ثالثا در موقعیت هاى کارى مهم تر از بعضى دیگر کار و مسئولیت داشته ام و این باعث حساس شدن و اعتناى بیشتر مى گردد.

مطلب سومى که موضوع مطرح شدن ما مى گردد مساله سیاسى بودن و یا شرکت در انتخابات است که رقبا آن را حساس مى کنند. چهارم آنکه از نظر نگاه و باور به رأى مردم پس از تنفیذ اعتقاد ما با بعضى متفاوت است. چرا که ما اعتقاد به این مطلب داریم که در مورد ریاست جمهورى مردم رأى مى دهند و وزارت کشور و شوراى نگهبان آن را تائید مى کنند و رهبرى آن را تنفیذ مى نمایند و محل بحثى وجود ندارد. پنجم آنکه افراد شناخته شده بسیارى چون ما با دولت ها لااقل تا زمانى که آنان را دفع نکرده اند در موقعیت ریاست جمهورى و وزرات و معاونت و مدیریت عامل وکل و مانند آن کار کرده اند.

اگر مثل بعضى دیده نمى شدیم، کار مهمى در اختیار ما نبود، کاندیداى انتخابات نمى شدیم، این حرف ها نبود، در هرصورت این طور نیست که ضرورت ها و اعتقادها و درخواست ها پشتوانه این نوع همکارى نباشد و این طور نیست که مواضع خود را پیش از آن پنهان کرده باشیم. رابطه ما هم با سران حکومت ها و در سطح عالى بوده است و محدود به جغرافیا و یا مکتوم از دیدها نبوده است. البته بعضى با مرض و البته غرض اوقات و ادوارى از آن را بزرگنمایى مى کنند. از میان ده ها مجلس ختم و عزا یکى را نشان مى دهند، از میان ده ها وزیر کسى را مکرر نشان مى دهند، از میان معاونین روساى جمهور یکى را مکرر بلوا مى سازند، از میان هزاران عکس با مسئولان حسب روابط یک یا چند تا را به نمایش مى گذارند، وگرنه ما از سال ١٣۵۶ تهران هستیم و از ابتداى انقلاب سمت داشته ایم  و با دولت ها و مجالس و وزراء و روساى جمهور مختلفى کارکرده ایم. نظرات خود را همواره آشکار مى سازیم و سخنرانى له و علیه داشته ایم، از این رو ما متعلق به مردم و حاکمیت بوده و باورمند به انتخابات ملّى بوده و هستیم و ازجهت شفافیت مشکلى نداریم. افراد یا در مقام رقابت و یا با پنهان کردن کثیرى از واقعیات بازى در مى آورند، معتقدات حرفى است، شغل حرفى دیگر.

دولت یک واحد است در هرجا که کارکنید و پست کوچک یا بزرگ داشته باشى در حال کار با دولت حاکم هستیم، معلم یک روستا و مدیرکل و معاون و مشاور ندارد، سه عنصر مذکور ضرورت و درخواست و اعتقاد را در این نگره باید مدنظر داشت.

 براى انتخابات شوراى شهر آینده در شهرها و روستاها از افرادى حمایت خواهید کرد؟

زندگى ادامه دارد، انتخابات شورا و ریاست جمهورى با یکدیگر برگزار مى گردد، حمایت از دوستان چون حمایت آنها از ما پاسخ اخلاقى و اعتقادى است، در مقابل زیاده خواهى ها باید ایستادگى داشت، بى نظرى در چنین رویداهایى پر اثر از کارکرد سیاسى فاصله دارد، اقتضاى هدفمندى و انتظار دوستان ضرورت هایى را به همراه خواهد داشت.

نوع و نحوه انتخاب مدیران در زمان نمایندگى شما؟

ما به مدیران استانى وکشورى این خواسته را ارجاع دادیم که حتّى المقدور افراد بومى باشند و از میان همان جامعه در شهرستان یا استان وکشور انتخاب شوند، داراى تحصیلات برابر و بیشتر از کارکنان مجموعه باشند، از نظر جوانى و ادامه کارکرد فرصت بیشترى داشته باشند و از نظر تعامل با مجموعه و مسئولان داراى ویژگى هاى برجسته باشند. البته کمتر از راه تنش و ماجرا این مسائل حل گردید.

حتّى از نظر تغییر عمده مدیران قبلى فرصت هاى چهار ساله و یا کمتر پیدا کردند. موضوع مقبولیت و نوآورى و اثربخشى مدنظر قرار گرفت، خطاهایى هم داشتیم که باید از حمایت چنین افرادى که بعضى هنوز مدیر هستند از مردم عذر خواهى داشت. همکارى قوا هدف عمده بوده وسعى شده فرصت سازى گردد و هدف حذفى نداشتیم و از نهادها براى این امر سوء استفاده نداشتیم. استقلال قوا و تعامل قوا توامان هدف گذارى گردید. عزل و نصب تریبونى را مدّنظر نداشته و از عناصر نظارتى چون تحقیق و تفحص بهره گیرى نداشتیم.

در موضوع شهردار و … تا وقتى درخواست نظر نشد مداخله نداشتیم مگر آنکه خود افراد به دلائل مورد نظر خودشان از ما نظر مى خواستند. نهایت استفاده را از مدیران براى حلّ مشکلات مردم و منطقه داشتیم. ائمه جمعه را تحت فشار براى همکارى با خود در عزل و نصب قرار ندادیم و از مقامات مقیم رشت هرگز براى این سطح از تغییرات کمک نخواستیم.

بازنشستگى را همواره براى حفظ مدیر ملاحظه نمودیم و از راه تریبون پارلمان فضاسازى را رواج ندادیم. فامیل ها و دوست هاى نماینده قبلى حسب میل خود و یا بدنه و … مورد التفات قرار گرفتند و اطلاع از تغییرات را کتمان نمى کردیم.

منطق محل و جغرافیا مدنظر بود البته گاهى یکى از آنجا در لاهیجان و دیگرى در سیاهکل جابجا مى گردید. اختلافات مردم هر شهرستانى در عزل و نصب یک واقعیت دردناک پیگیرى ها محسوب مى گردید که در اصل به کارگیرى و زمان و … آن اثر مى گذاشت.

علل استفاده از تبلت و سایت و … و هزینه درآمد آن از نظر شما؟

شاید الان خنده دار باشد که بگویم در سال هاى اوّل طرفداران و قلم زنان سایت متروکى وقتى مى خواستند تخریب کنند از عنوان “مرد تبلتى” علیه ما استفاده مى کردند، توگوئى ما جنایتى را مرتکب شده باشیم. ولى در طول زمان ثابت شد که ما مرد زمان هستیم و از فناورى ها و فضاها استفاده مى کنیم. از طُرُق مختلف اوّلاً فرصت ارتباط ایجاد کردیم ثانیاً فرصت پاسخگویى حاصل گردید و ثالثاً در زمان صرفه جویى گردید و رابعاً امکان علنى ساختن نظرات را ممکن ساختیم. روزانه و ساعت به ساعت گزارش دادن و نظر خواستن و شفاف بودن را وجهه همّت قراردادیم و …

 تفریحات شما؟

مثل بسیارى اهل مطالعه ، کارهاى قلمى، استخر و شنا، فیلم، مسافرت، حضور در جمع خانواده و نوّه هایى عزیزتر ازجان و انواع کارکردهایى در موقعیت و شرایط و وقت خود و …

ادامه دارد …//زبان  گویا

14380610577

About سردبیر

Check Also

در کمیسیون توسعه پایدار شورای شهر رشت؛ رسیدگی به مسائل اجتماعی مربوط به احداث خیابان شهید سلیمانی و تعارضات مرتبط با تملکها و تغییر کاربری های حریم کانال ژ۵  انجام شد /

در کمیسیون توسعه پایدار شورای شهر رشت؛ رسیدگی به مسائل اجتماعی مربوط به احداث خیابان …