چاپ مطلب چاپ مطلب

اتحاد نیروهای انقلابی، لازمه ی اصلاحات موثر ✍️فرزین رحمتی گیلوایی کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای

شرایط فعلی کشور نیاز به توصیف چندانی ندارد!
تنزل، سکون و پیشرفت در بخش های مختلف، هر سه به وضوح قابل پژوهش، رویت و اندازه گیری است.

اختصاصی همای خبر/با توجه به اینکه در نظام بین الملل، شاهد وقوع دوران گذار از نظم تک قطبی به چند قطبی هستیم، طبیعی است که هژمونی آمریکا و متحدان آن، سیاست های محدود کننده ای را بر قدرت های غیر اعمال کنند، تا در روند این تغییر هژمونیک اختلال ایجاد شود؛ از این رو، منطقی است که رویکرد فشار حداکثری و جنگ هیبریدی علیه نظام سیاسی موجود در ایران و به تبع آن این ملت شریف، با قوت ادامه یابد.

و اما چگونه باید از این پیچ تاریخی عبور کرد؟

در چند دهه ی اخیر، دولت های مختلف با برنامه ها و تیم های متعدد کار را به دست گرفته و کارنامه ی خود را با نمرات متنوع به ثبت رساندند.
در تازه ترین شکل از آرایش سیاسی، یکپارچگی سه قوه را شاهد بودیم که البته، نتایج قابل قبولی به همراه نداشت، و احتمالا ناامیدی ناشی از این تجربه، یکی از دلایل بروز خشم عمومی در اتفاقات اخیر بوده است‌؛ چراکه تغییرات ملموس محرک کنشگری توده هاست‌؛ به این معنا که، جامعه متناسب با شرایطی که لمس می کند رفتار خواهد نمود.

با این وجود، به نظر می رسد زمان رجعت انقلاب فرا رسیده است، یعنی احیای عملی معیار های اولیه ی انقلاب، چه در خصوص انتخاب مسئولین و چه مدیریت قاطع انقلابی.
کشور امروز، نیاز به مدیرانی دارد که همانند ایثارگران ۸ سال دفاع مقدس، هرلحظه آماده ی از خود گذشتگی باشند و بتوانند دلبستگی های دنیا را به نیروی ایمان رها کنند.
مسئولینی از جنس شهدا…
شهدایی که در راه حق از همه چیز چشم پوشیدند!
و در این شب تار، چه ستارگان پر نوری هستند برای تشخیص راه از بیراهه!
یقینا آنکس که دائما اصرار بر بازیگری در عرصه ی قدرت داشته باشد از جنس شهدا نیست!

مردم و حاکمیت سیاسی در این مرحله ی نفس گیر، هر دو از یکدیگر انتظار دارند!

انتظار ملت آن است که شاهد اقدامات اصلاحی بالا به پایین در حوزه ی فردی و قانونی باشند، اصلاحاتی که عطر اقدامات سال های اول انقلاب را دارد.

و حاکمیت نیز متقابلا، همدلی، همراهی و مسئولیت پذیری توده ها را می طلبد، و این میسر نمی گردد مگر به افزایش و بازیابی سرمایه ی اجتماعی، به این معنا که باید اولین قدم های اصلاح از سوی نظام مدیریتی کشور برداشته شود تا اعتماد عمومی جهت پذیرش مسئولیت های مدنی افزایش یابد.

در این میان، نقش نیروهای انقلابی بسیار حائز اهمیت است، با توجه به اینکه این نیروها متشکل از هر دو طبقه، مسئولین و مردم هستند، لذا اجماع آنان هسته ی اولیه شکل گیری اصلاحات را شکل می دهد. و این اجماع میسر نیست مگر به احیای روحیه ی ایثار و از خود گذشتگی که لازمه ی آن اتحاد، همبستگی و هم افزایی است که با مطالبه گری، ساختار مدیریتی کشور را ملزم به اصلاحات اساسی نماید.

فرزین رحمتی گیلوایی
کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …