چاپ مطلب چاپ مطلب

احمد نجفی برادر استاندار گیلان با دریافت حکمی به عنوان مشاور عالی استانداری منصوب شد.

محمد علی نجفی استاندار گیلان با صدور احکامی جداگانه سه مشاور دیگر برای خود انتخاب نمود.

احمد نجفی برادر استاندار گیلان با دریافت حکمی به عنوان مشاور عالی استانداری منصوب شد.

هادی الماسی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان به عنوان مشاور امور عمرانی استاندار و فرهمند پور علی از مدیران صنعتی گیلان نیز در حکم دیگری مشاور حوزه صنعت

About

Check Also

با تاکید و دستور استاندار گیلان انجام پذیرفت  جلسه بررسی مسائل و مشکلات دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان برگزار گردید

با تاکید و دستور استاندار گیلان انجام پذیرفت  جلسه بررسی مسائل و مشکلات دانشکده فنی …