چاپ مطلب چاپ مطلب

اختصاصی /سنگر همچنان به دنبال شهر دار/ آیا این بار شورای شهر سنگر به توافق می رسند

به گزارش همای گیلان پس از اینکه گزینه ی مطرح شده توسط  اعضای شورا ی شهر سنگر با مشکل صلاحیتی مواجه شدعباس نژاد وپور حسین گزینه های بعدی برای سکان شهرداری معرفی شدند و ۳ تن از اعضا به عباس نژاد و دو نفر دیگر به پور حسین رای دادند و این جا بود که اختلافا ت به اوج رسیدو معلوم نشد که چرا عباس نژاد شهر دار نشد .

تا اینکه  عظمتی  فرماندار رشت در تودیع و معارفه شهردار خشکبیجارضمن انتقادتند از شورای اسلامی شهرهای کوچصفهان و سنگرتأکیدکرد : شو رای اسلامی  این دو شهر هرچه زود تر نسبت  به انتخا ب شهر دار اقدام نما یند.

اما شنیده ها  حاکی   ازآن است بعد ازاین صحبت ها شورای شهرسنگرتشکیل جلسه داد ند ودرخصوص عباس نژاد به توافق نرسیدند  و در یکی از جلسات با هم درگیری فیزیکی پیدا کردند وپس از آن بود که عباس نژاد استعفا داد  وبیانیه ای هم صادرنمود اما باز هم گفته می شود که در این هفته اعضا مجددا تشکیل جلسه دادندونصیری سه رای وپورحسین حائز دو رای شدند  حال سوال اینجاست آیا این بار نصیری شهردار می شود یا اینکه این شورا طی چهار سال آینده  به دنبال شهردار خواهد بود؟

About

Check Also

چچن؛تهدیدی خاموش در روسیه

چچن؛تهدیدی خاموش در روسیه جمهوری چچنستان یا چچنیا یکی از جمهوری های خودمختار روسیه است …