مصطفی سالاری، استاندار گیلان اظهار داشت: آب بندانها از ظرفیتهای مهم منابع آبی در بخش کشاورزی و گردشگری استان هستند.

همای گیلان، مصطفی سالاری در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان که در سالن اجتماعات بانک صادرات گیلان برگزار شد، گفت: تامین آب کشاورزی استان از رسالت های اصلی شرکت آب منطقه ای گیلان است.

وی افزود: از ظرفیت های آبی استان نظیر آب بندان ها نیز علاوه بر تامین آب زراعی مزارع می توان برای پرورش آبزیان و پرندگان آبزی بهره برد.

سالاری ادامه داد: رودخانه ها نیز از اکوسیستم ها و منابع ارزشمند استان محسوب می شوند که برداشت بی رویه شن و ماسه مخاطرات فراوانی برای آنها ایجاد می کند و با جلسات مختلف و ساماندهی رودخانه ها از این پس حفاظت های بیشتری از رودخانه های استان خواهد شد.

وی تصریح کرد: ساماندهی چشمه ها و عدم تعرض به آنها در این ساماندهی دیده شده است.

استاندار گیلان با تشکر از زحمات کاظم لطفی گفت: وحید خرمی به عنوان مدیرعامل جدید آب منطقه ای معرفی می شود و همه باید برای بهره وری بهینه از منابع آبی استان به این شرکت کمک کنیم.