همای گیلان، در زندگی سیاسی کنشگران صادق و صالح سیاسی و عرصه دیپلماسی همچون دکتر محمد جواد ظریف پیش می آید که برخی مواقع برای حمایت از منافع باید با صراحت و بدون لکنت زبان و ترس ایستادگی و مقاومت کند و حرف بزند و بعضی اوقات هم باید با اقتدار مذاکره و تحمل کند.ولی بعضی از مواقع هم می  بایست مانند دکتر ظریف استعفای معنادار دهد تا رانت جویان و از ما بهتران بدانند که منافع ملی چه مفهومی دارد.

به گواه تاریخ معاصر،دکتر محمد جواد ظریف استراتژی دفاع از منافع ملی را درسیاست خارجی  ایران معنا کرد.البته عارض باشم ،این موضوع مطلق نیست واین تعریف و تمجید هم با توجه به قدرت مانور وزیر امور خارجه در این عرصه ارزیابی شود.قطعا مشکلات متنوعی در عرصه دیپلماسی داریم .این تلقی صرفاً برای قدردانی از زحمات دکتر ظریف است.

باید از خوشحال شوندگان از استعفای دکتر ظریف در داخل و خارج کشور پی برد که چه گوهری رهبری دیپلماسی ایران را بر عهده داشت و دارد.

خوشحالان داخلی: حمید رسایی_ کریمی قدوسی و تندروهاو انسداد طلبان/ خوشحالان خارجی: نتانیاهو،ترامپ،پمپئو، عربستان و تندروها و دیکتاتور های جور واجور

نیازمنداصلاح_تدبیروامیدواقعی تر با شجاعت و جسارت

جناب آقای دکتر روحانی ،رئیس جمهوری  محترم ، اطمینان قلبی دارم  به میثاقی که با ملت بستید ،وفادارید.این را بار‌ها در حملات بی رحمانه برخی انسداد طلب، تمامیت خواه و تندرو و ویژه خوار دوره معجزه هزاره سوم (دولت مهرورز) بکرات مشاهده کرده ایم.به طوری که بحران ۹ روزه در دولت بسیار خوب جناب آقای دکتر خاتمی  (دولت اصلاحات) ،در دوره ی حضرت عالی به ایجاد بحرانهای روزانه و حتی ساعتی تبدیل شده است و جنابعالی همچنان با شدت و ضعف در حال مقاومت هستید.

کابینه تان را تر میم کنید

جناب آقای دکتر روحانی عزیز،این اواخر و بویژه در دوره دوم ریاست جمهوری تان به نظر می‌رسد کمی از تدبیر در حال فاصله گرفتن هستید ،البته جنابعالی نه، ولی برخی در کابینه ی تان  ازتدبیر دور شده اند و این دور شدن از تدبیر ،خودتان بهتر از حقیر می دانید که امید را تیرباران خواهد کرد ویا به مسلخ خواهد برد.

 وجود دکترظریف در حال حاضر از نان شب هم واجب‌تر است

جناب آقای دکتر روحانی،به تدبیر،اصلاح،عقلانیت و امید ی که اعلام فرمودید،هم خود پایبند بودید و مطمئن باشید ما اصلاح طلبان با تمام مشکلات پایبندتر خواهیم بود،ولی از شما تقاضا داریم که دکتر محمد جواد ظریف را به کابینه برگردانید تا تندرو های داخلی و خارجی و انسداد طلبان ناامید شوند و همچنین با بازنگری جدی در برخی اعضای کابینه واقعاً دولت تدبیر و امید همچنان باشید وقطعامردم شریف ایران هم همراه دولت جنابعالی خواهند بوددر این دوره بسیار سخت.

با کانال همای خبر همراه باشید