چاپ مطلب چاپ مطلب

استعفای وزرای اقتصادی مرتبط باتوزیع سبد کالا!

سید محمد بیاتیان نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراض‌های گسترده مردمی به نحوه توزیع سبدکالا در کشور، تصریح کرد: دامنه اعتراضات به نحوه توزیع سبد کالا به درون دولت هم کشیده شده است و شنیده ها از استعفای برخی وزرای مرتبط با بحث سبد کالا حکایت دارد.

وی بدون اشاره به نام وزاری که به گفته وی استعفا داده‌اند، تصریح کرد: نابسامانی در نحوه توزیع سبد کالا موجب نارضایتی گسترده مردم شده است.

بیاتیان با اشاره به عدم وجود نظم در توزیع سبد کالا، تاکید کرد: در مجلس نیز تعدادی از نمایندگان مشمول دریافت سبد کالا شده‌اند.

About

Check Also

برپایی سیرک در کومله

برپایی سیرک در کومله با حضور دکتر مهدی پور شهردار، آقای عظیمی ریاست شورای شهر …