چاپ مطلب چاپ مطلب

“استیلای تکنولوژی افسانه ای و جنگ جهانی سوم”/جلال میرزااقایی

اختصاصی همای گیلان:انقلاب فرهنگی قرن هیجده فرانسه وانقلاب صنعتی قرن نوزده انگلستان وانقلاب تکنولوژیک قرن بیستم در جهان صنعتی همه و همه ،بنیان های فکری فرهنگی و بازوان صنعتی و نظامی کشور هایی شدند که جنگ جهانی سوم را از نیمه اول قرن بیست و یکم شروع کردند و به پایان هم رساندند و فاتحان و مغلوبان جنگ هم مشخص شده است .


ورود تکنولوژیهای افسانه ای و به تحقق بخشیدن تئوری جنگ ستارگان از یک طرف و رجز خوانی موجوداتی از آخرین بازماندگان عصر یخبندان فکری و نظری که یک به یک به موزه تاریخ سپرده میشوند از طرف دیگر ،دو طرف منازعه جنگ سوم جهانی بودند که اینبار در یک عکس برگردان تاریخی ،زامبی های تاریخی، موجودات بیمار گونه جهان صنعتی نبودند بلکه مردم فلک زده و بدبخت و سیه روز ، آوارگان جهان عقب مانده که به یمن ستم حاکمان عقب مانده از تاریخ ، همه قریانیان این جنگ نابرابر بودند که سالها پیش از هر گونه تمدن و توسعه و پیشرفت عقب افتادند و به قهقرای تاریخ سپرده شدند تا رهبران و حاکمانشان نماد مبارزات ضد استعماری و ضد جهانخواری و تئوری های موزه ای عصرجنگ سرد شوند در صورتیکه هم ابزار جنگ و هم میدان جنگ تغییر کرده است .
صاحبان تکنولوژی های افسانه ای اینبار نه تنها ابزار و ادوات جنگی” حسن موسی” ی کشور های عقب مانده را بلکه زیر ساخت های توسعه منابع حیاتی آنها را نشانه رفته اند و آن نیز خارج کردن آنها از مدار دایره توسعه و ارتباطات چند وجهی جهانی می باشد .
باید تحسین کرد “هوشه مینه” های جوان حاکم بر کشور ویتنام را که اینبار نه خون قرمز خویش ،بلکه فرش قرمز را زیر پای صاحبان تکنولوژی افسانه انداختند تا از مدار توسعه جهانی عقب نیفتند و درس تاریخ را نه از دیالکتیک ماکس و مبارزات مسلحانه بلکه از تئوری های توسعه کشور ها در عصر افسانه ای تکنو لوژی ها آموختند و کشور خویش را در مدار توسعه قرار دادند .
جنگ های نظامی با صاحبان تکنولوژی های گوگل ،اَپل ،اینتل،موتور لا ،بوئینگ،سونی،سامسونگ،ناسا ،زیمنس،آی بی ام ،و حتی کشاورزی های فوق مدرن و بمب های غذایی بیولوژیکی که کشور های عقب افتاده را برای همیشه نیازمند سفره های غذایی آنان می کند ،بی فایده می باشد و می بایست نگاهی نو و طرحی دگر باره انداخت و تا دیر نشده ،باید به مدار توسعه جهانی بپیوندیم وگرنه محو خواهیم شد .
آری!
جوامع و کشور هایی که در اتوپیا و حتی نوستالژی مبارزات ضد امپریالیستی و تعبیر اجتناب ناپذیری آن به خواب عمیق تاریخی فرورفته و غرق رویای پیروزمندانه خویش بودند و درپایان خواب که همان پایان تاریخی شان بود ،خود را در محاصره جهان جدیدی یافتند که هیچ شباهتی با جهان ذهن خود ساخته شان نبود .
باز ماندگان ویرانه های ناکازاکی و هیروشیما و برلین خیلی زودتر از بقیه این درس تاریخی را یافتند و بیهوده نیست که ستاره درخشان تکنولوژی های افسانه ای می باشند .بیدار شویم ،خواب مان طول کشید .

 

About سردبیر ارشد

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …