چاپ مطلب چاپ مطلب

امروز جهانیان در برابر عظمت انقلاب اسلامی سر تعظیم فرود می آورند

همای گیلان:به مناسبت هفته ی دولت مرتضی علی عسگری رییس شورای شهر کلاچای قلمی را برای ما فرستاد قلمی آمیخته از تاریخ و سختی های ایران و دولتی که با فداکاریش دولتی خدمتگزار ساخت و نظامی هدفمند
می خوانیم نوشته اش را ….

download
نسیم بهاری از بهشت انقلابی حضرت امام وزیدن گرفته بود ، همگان امیدوارانه برای اینده بهتر در پشت سر امام عاشقانه حرکت می کردند . نسیم امید ، مشام همه را معطر کرده بود . خوشحال بودند و به آینده بسیار امیدوار ، امام فرمان صادرکرده بود جهاد سازندگی در همه مناطق کشور فعال گردد . از هر قشر و تباری به تبعیت از فتوای امام آماده برای خیر و خدمات رسانی شده بودند .هنوز مدتی نگذشته بود که طوفان جهنم وزیدن گرفت و دشمنان از راههای گوناگون به امام و انقلاب امام ضربه وارد می کردند .که دستان را به شورش واداشتند ، ترکمنستان را به یورش درآوردند . اما فرزندان جان برکف امام به عشق انقلاب و اسلام و برای خشنودی خدا و پیروزی انقلاب امام سر از پا ناشناخته میدان داری می کردند . افسوس که دشمن هزار چهره داشت که خطرناکترین چهره اش چهره صدام حسین بود . به سرزمین ایران از زمین ، هوا ، دریا حمله می کرد تا انقلاب را خفه کند و امام را خسته ، اما این بزرگ مرد ملکوتی با توکل به خدا جوانان را آماده نبرد و جهاد برای حراست از مرزهای سرزمین ایران نمود . کرد و ترک و بلوچ ، لر و گیل همه و همه به طرف جبهه جنگ سرازیر شده بودند، اما بی خبر از اینکه دشمن در خیلی از جاها نفوذ کرده و به شکلهای مختلف و انقلابی درآمده بود . که ناگهان این انقلابیون تفنگ را زمین گذاشته و در آغوش دشمن قرار گرفتند به جای دفاع از ملک و میهن در زیر چتر صدام به طرف ایران و ایرانیان ، آتش گشودند و بازماندگانشان چون مار در آستین سر درآوردند و یک نیش مرگبار اینان ، همانا انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بود که هفتاد و دو یار فداکار امام خونین پیکر شدند . هنوز خون بهشتی خشک نشده بود، هنوز مراسم کفن و دفن شهدا پایان نگرفته بود، همه جا سیاه پوش بودند و عزادار . امام که قافله دار بود گفت : بهشتی یک امت بود همانطور که بهشتی گفته بود ما شیفتگان خدمت هستیم نه تشنگان قدرت .
آری چنین سروقامتان انقلاب شهید شدند. ناگهان انفجاری دیگر آتشی از جهنم در ساختمان ریاست جمهوری شعله ور شد . بمب ترکید رجایی رئیس جمهور و باهنر نخست وزیر انقلاب در آن آتش مهیب که برگرفته از جهل و خیانت دشمنان بود ،سوختند . خشم و غصه همه جا را فراگرفت. ایران در حیرانی بسر می برد که دشمن چقدر ناجوانمردانه از پشت خنجر فرو می زند! اما رهبر انقلاب، امام عزیز بود که ندا درافکند ایران پر از بهشتیه چه ما کشته شویم و چه بکشیم پیروزیم ،چون هدف امام اسلام بود و خشنودی خدا و خدمت به مردم . تاریخ پس از سی سال ثابت کرد خون بر شمشیر پیروز است همانطور که در هزار و پانصد سال پیش خون امام حسین بر شمشیر یزید پیروز شد .
آری طوفان شکوفه داد ، سنگ سیاه ترکید و طوفانی از شن به پا خواست هواپیماهای آمریکا را زمین گیر کرد . شنهای صحرای طبس هر دانه لشکری شد در برابر هجوم شبانه هواپیماهای آمریکایی، راستی چه سال باشکوهی بود از هر طرف به ایران حمله کرده بودند اما ایران به همت و هدایت امام و مقاومت مردان امام سربلند و سرافراز از بوته ی آزمایش درآمد و امروز جهانیان در برابر عظمت انقلاب اسلامی سر تعظیم فرود می آورند و امروز ای جوان بر تو تکلیف است که در زیر لوای رهبر فرزانه انقلاب این شاگرد مکتب امام و نایب بر حق امام زمان از خون این شهدا پاسداری کنی و حرمت خون آنان را نگه داری تا به انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) برسد .
مرتضی علی عسگری
رئیس شورای اسلامی شهر کلاچای

About سردبیر ارشد

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …