چاپ مطلب چاپ مطلب

ایران و سوئد (به دنبال افزایش نوزاد )/علی رحیم پور

♡در سوئد والدینی که صاحب فرزند می شوند تا ۱۶ ماه؛ هزینه ی نگهداری فرزند را از دولت دریافت می کنند .

♡در ایران والدینی که صاحب فرزندمی شوند، یکسال دَوَندَگی؛ برای اثبات ِنوزاد و گرفتن ِ یارانه ۴۵هزار تومانی )
○○○○○○○
◇سوئد با مساحت نیم میلیون کیلومتر مربع و ۱۰میلیون نفر جمعیت دارای۵۰۰ میلیارد دلار تولیدناخالص داخلی در سال می باشد.
دو ونیم میلیون نفر از این۱۰ میلیون نفر خارجی هستند .
□□□□□□□□
◇ایران با مساحت ِ یک میلیون و هفتصد هزار کیلومتر مربع و ۸۰میلیون نفر جمعیت دارای۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی می باشد .
در ایران۳ میلیون نفر خارجی زندگی می کنند .
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
○کشور ِ۱۰میلیون نفری سوئد، تولیدش از کشور۸۰ میلیون نفری ایران بیشتر است !
سوئد رَفاه دارد و ایران جَفا !
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
□روشن است که دولت ِسوئد؛ با آن درآمد سرانه ی بالا و جمعیّت ِکم؛می کوشد که خارجیان بسیاری را جذب کند و با پرداخت ِیارانه۱۶ماهه به نوزادان بتواند در آینده ای نزدیک نیروی کار(یَدی و فکری) خودرا تامین کند .
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
♤ایران اگرچه شعار ِافزایش ِنوزاد را سر می دهد اما روزبه روز خانوار های بیشتری از خط ِرفاه؛ دور و دورتر می شوند و به زیرخط ِفقر می روند .
این رویه ی فلاکت بار (بیکاری + رشد تورم) با افزایش رشد ِنوزاد مُتضّاد است .

منابع:سالنامه ی آماری
و ویکی پدیا

《علی رحیم پور》
☆☆☆☆ ☆▪️▪️▪️

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …