چاپ مطلب چاپ مطلب

باز هم شلوغ کاری سیاسی در امر انتخابات پیش رو /فرهاد پردخته

همای گیلان:کی وچه وقت مردم ، همدلی و هم زبانی در امر پذیرش و پذیرندگی قانون را از سوی مسئولین خود شاهد خواهند بود ، هنوز جای بحث دارد.

download321-55x55

به نام خداوند لایق بندگی
در نگاهی به وصیّت نامه این دلاور مرد آذربایجان و ایران زمین ، نکات قابل توجهّی دیده می شود که بی ربط با مطلب پیش رو نیست؛ و اغراق نکرده ایم اگر این وصیّت نامه را چکیدۀ بسیار فشرده از نظام سیاسی شیعه و حکومت ولایت فقیه بدانیم .
این بنده عاصی ستار،برای اجرای احکام شریعت غراء احمدی(ص)مطابق احکام صادره علماء اسلام ، از جان و مال و اولاد و هستی خود، صرف نظر کرده تا دولت جابره تبدیل به دولت عادله و قوانین حضرت سیدالمرسلین رویه و مسلک اهل اسلام شود. “ستار”
در شروع وصیّت نامه ، این سردار ملّی همانند سرداران مذهبی ، مِیل حرکتی خود و خاستگاه حرکت اجتماعی-سیاسی خود را با بکار بردن عبارت “بنده” می نمایاند ، تا نشان دهد قبل از آنکه سردار بزرگی باشد و حتی قبل از آنکه ستّار باشد ، بنده خدا و عبد می باشد ، با صفتِ “عاصی” به نظر می رسد ستّار خان نه شکسته نفسی معمول ، بلکه تواضع ممدوح کرده و با بیان ذلّت خود در محضر باری تعالی ، جلوی خود پسندی و عُجب خود را گرفته است ، تا از مردم و زمین و زمان و مملکت متوقّع نباشد و خود را تنها ناجی مردم از بحران نپندارد.
و حال امروز بعضی از مسئولین ما در جلوه های ویژه خود پسندی (امر انتخابات)!
برگزاری همه ساله انتخابات سالم در کشور با همین قانون انتخابات تنها پاسخ به افرادی است که زمزمه های برپایی جنجال در پی اصلاح قانون انتخابات را دارند. در عین حال این مهم نیز نباید فراموش شود که به دلیل گرایشات سیاسی ، برخی باب هرگونه نقد تخریبی و ایجاد بستر فتنه ای همانند ۸۸ بر روی انتخابات پیش رو را دارند. با آنکه قدرت نظارت ، نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راس آن مقام معظم رهبری به گونه ای است که تا کنون هیچ دولتی به خود اجازه تاثیری جدی در انتخابات را نداده است، ایجاد یک نهاد مستقل از دولت مانند نظارت شورای نگهبان در امرانتخابات ها، نهادی است که امام راحل آن را بنیان نهاده اند. امری که حامیان بعضی از دولت ها به هیچ وجه آن را نپسندیده و بر یکه تازی خود در اجرای انتخابات تاکید دارند، قانون سی و چند ساله انتخابات هیچ شبه ای در سلامت انتخابات ایجاد نمی کند، با توجه به آمار ثبت شده، سالم ترین ا نتخابات که آراء مردم کاملا در آن محفوظ بوده است، در دموکراتیک ترین کشور یعنی ایران بوده است. حال چگونه است که برخی اصلاح قانون انتخابات را مطرح می کنند تا انتخابات های گذشته را به معنای ناسالم جلوه دادن آن تلقی وتداعی کنند؛ عده ای که ترس از باخت در انتخابات دوره آتی را دارند، اصل انتخابات را به سبب اصلاح قوانین آن زیر سئوال می برند. آنها چطور گمان می کنند که شورای نگهبان دین خود را به دنیای برخی خواهد فروخت؟ این یک بی سلیقگی سیاسی است چراکه زیر سئوال بردن امر نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان در وهله نخست مشروعیت خود آنها را زیر سئوال می برد. به اصلاح بسیاری از قوانین در کشور بدون هیچ جار و جنجال البته نیاز است. اصلاح قوانین، هیچ زمانی نباید به ایجاد مشکل و سلامت انتخابات های گذشته نسبت یا بارجنجالی پیدا کند. بازنگری در قانون بهترین راه برای کاهش مشکلات در انتخابات است. رهبری تدوین سیاست های مربوط به انتخابات را به مجمع تشخیص ارجاع کرده اند و همگی متولیان امر باید در چارچوب های مشخص شده بازنگری اساسی را در این قانون انجام دهند. اما متاسفانه با توجه به زمان پیش رو و انتخابات پیش روی با سنگ اندازی عده ای در این رابطه ، مردم فهیم ما روبرو هستند. ، انتخابات به دور از هر شائبه ای به عنوان یکی از نقاط قوت نظام همیشه با نظارت شورای نگهبان با قوت برگزار شده و برگزار خواهد شد. تاسف از اینکه برخی با شلوغ کاری سیاسی ، روند قانون انتخابات را با سخنان ناثواب که دیگر از سوی هیچ کسی خریدار ندارد؛ تاکید براصلاح آن دارند آنهم با فشار مضاعف در شرایط کنونی نظام؛که امر نظارت از سوی شورای نگهبان کنار گذاشته شود و دست نظارت بر فعالیت های انتخاباتی به هیئت اجرایی تمام کمال سپرده و دست آنها در انتخابات باز باشد. در هر انتخاباتی، شائبه تقلب ممکن است باشد که قانون برای رسیدگی آن توسط شورای نگهبان تعریف شده است؛ و البته انتخابی بی طرفانه را هم رقم خواهد زد . اگر شما نگران تشکیک در سلامت انتخابات هستید، پس به خوبی می دانید که بهترین راه جلوگیری از این امور همان نظارت شورای نگهبان است که هم امام راحل و هم مقام معظم رهبری و هم احاد مردم فهیم بر آن تاکید دارند، پس برای رفع هر شائبه ای از رویارویی با نهاده مقدس شورای نگهبان خودداری کرده و بگذارید انتخاباتی پویاتر از پیش در کشور داشته باشیم و شور ونشاط انتخاباتی سالم بدور از دغددهای جنجالی ، برای مردم رقم زده شود. تا تهدیدها ی دشمنان ناکام بماند

About سردبیر ارشد

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …