طی حکمی از سوی سید امیر حسین علوی رئیس شورا، جمشید مرادی به عنوان مسئول هماهنگی و پیگیری شورای اسلامی رشت انتخاب شد.

همای گیلان: طی حکمی از سوی سید امیر حسین علوی رئیس شورا، جمشید مرادی به عنوان مسئول هماهنگی و پیگیری شورای اسلامی رشت انتخاب شد.

گفتنی است مرادی پیش از این مسئولیت روابط عمومی شورای اسلامی رشت را برعهده داشت.

با کانال همای خبر همراه باشید