چاپ مطلب چاپ مطلب

با حکم روزبهان: تغییر و تحولات در سازمان چای آغاز شد

همای گیلان:رئیس سازمان چای کشوردراین مراسم گفت: وظیفه ذاتی ما بعنوان دست اندرکاران چای کشور این است که برای چای کارکنیم ولذا تیمی که هم اکنون درسازمان چای کشور هستند کاردان تر ودلسوزتربه صنعت چای می باشند.
دکتر محمدولی روزبهان افزود:انتظارمن از کارشناسان سازمان چای این است تا با ارائه راهکاروطرح وبرنامه ،ایده های مان را به مسئولان تصمیم گیربقبولانیم.
وی گفت: باتوجه به ماموریتی که ساز مان چای دارد تهیه یک طرح جامع وکامل ازباغ تا رسیدن چای به دست مصرف کننده   دردستورکارما می باشد.
روزبهان اظهارداشت:در تک تک مسایل مربوط به صنعت چای بایدبرنامه داشته باشیم ودرمورد چای یک سوابقی از گذشته داریم که یکسری مثبت ویکسری منفی است که بایدتلاش کنیم ازسوابق مثبت آن بهره گیریم.
رئیس سازمان چای کشورتاکیدکرد:مادرسازمان چای فقط دنبال مسایل فنی نیستیم بلکه درکنارمسایل فنی دنبال کارهای فرهنگی وتبلیغات وبرندسازی نیزبرای چای هستیم که برای ما برگشتن اعتمادمردم به چای ایرانی  اصل است.
وی گفت:مابه دنبال شرایطی هستیم وضعیت چای ایرانی را به یک جایگاه مطلوب برسانیم که نقشش را بعنوان یک محصول وکالای اقتصادی ایفا نماید.
وی همچنین به بحث تغییرات درسازمانها اشاره کرد وآن را امری طبیعی وضروری دانست وافزود:تغییرات به این معنا نیست که عیب وایرادی است بلکه تزریق تفکرو نیروی جدیداست.
وی گفت:آقای  مهندس فردصفاری زحمت زیادی کشیدند درشرایطی که بعداز انحلال بود تلاش کردند انشاءا…درجای دیگری از نظراتشان استفاده خواهیم کرد.
وی مهندس گودرز خردادپور معاون جدیدبازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای راازنیروهای قدیمی سازمان یادکردندکه درسمت معاونت فنی وهمچنین مدیریت اداره چای رشت خدمت کرده اند وانتظاردارم ازنظرات کارشناسان سازمان واین معاونت دربهبودروند استفاده کنند.
وی گفت:هم اکنون نیاز است با رویکرد جدید در بحث بازاریابی وتنظیم بازار ورود کنیم ودربحث چای سنواتی که معضلات زیادی را بوجود آورده دقت بیشتری داشته باشند.
دکتر روزبهان تاکید کرد:با توجه به اینکه ورود چای سنواتی به بازار اثرمنفی درفروش چای تولیدی سال گذاشته است  تمام تمهیدات لازم برای عدم ورود چای سنواتی  به بازارداخلی بکار گرفته شود.

مهندس مجیدفردصفاری معاون قدیم بازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای کشوراز همکاران سازمان چای کشور درطول تصدی دوران خدمت دراین سمت تقدیروتشکرکرد.
وی گفت:برایم بسی افتخاربودکه درزمان مسئولیتم این معاونت درسازمان چای شکل گرفت وبا همکاری شما توانستیم اهدافمان را پیش ببریم.

مهندس گودرز خردادپورمعاون جدیدبازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای کشوردرمراسم معارفه اش گفت: چای سنواتی مشکل چندین ساله درکشورماست وپتکی برسرچای ایرانی است.
وی گفت:امیدوارم با کمک  تجاروبازار وهمچنین سایر دست اندرکاران این مشکل را حل نماییم.
وی بهزراعی باغات چای را عامل بالا بردن کیفیت چای داخلی  یادکردوافزود: باید این سطح زیرکشت را حفظ کنیم وبرای افزایش سطح  کشت  در آینده برنامه ریزی کنیم.
مهندس خردادپور خاطرنشان کرد: با انجام یکسری کارها وبرنامه ها و همچنین تبلیغاتی که انجام خواهیم داد امیدواریم چای ایرانی به جایگاه واقعی خودبرسد.
در پایان این مراسم ضمن تقدیر از خدمات آقای مهندس فردصفاری، مهندس گودرز خردادپور بعنوان معاون جدیدبازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای کشوربه حاضران معرفی شد.

About

Check Also

همزمان با روز زمین پاک توزیع کیسه های پارچه ای در بین شهروندان توسط شهرداری لاهیجان

همزمان با روز زمین پاک توزیع کیسه های پارچه ای در بین شهروندان توسط شهرداری …