طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، حسن امیدوار بعنوان سرپرست امور آبفای رودسر و ایوب دهدار بعنوان سرپرست امور آبفای سیاهکل منصوب شدند.

همای گیلان، طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفای گیلان، حسن امیدوار بعنوان سرپرست امور آبفای رودسر و ایوب دهدار بعنوان سرپرست امور آبفای سیاهکل منصوب شدند.

در مراسم تودیع و معارفه این مدیران، مهندس حسینی موفقیتهای امور را ناشی از تعامل و همیاری تمامی همکاران دانست و افزود: پیگیری و تلاش مدیران در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان باید در اولویت امور باشد.

مدیرعامل آبفای گیلان در این احکام برای آنان آرزوی توفیق برای پیشبرد برنامه های کاری در راستای اهداف شرکت نموده است.

گفتنی است حسن امیدوار پیش از این بعنوان مدیر آبفای سیاهکل و ایوب دهدار که متولد ۱۳۶۲ و از جوانان فعال شرکت است بعنوان کارشناس در امور آبفای سیاهکل خدمت می نمودند.