در حکمی از طرف نادر جهان آرای، مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان، سید کمال حسین پور به عنوان معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان، منصوب شد.

همای گیلان، در حکمی از طرف نادر جهان آرای، مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان، سید کمال حسین پور به عنوان معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان، منصوب شد.

در این حکم، بر ارتقای معرفت دینی و انقلابی دانش آموزان، تقویت منزلت فرهنگیان، گسترش همه جانبه عدالت آموزشی، توسعه متوازن شاخه های فنی_ حرفه ای و رشته های تحصیلی، مسئولیت پذیری همه جانبه و پاسخگویی در راستای سند تحول بنیادین، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های آموزشی در دوره اول و دوم متوسطه با توجه به سیاست های کلان آموزش و پرورش، نظارت بر فعالیت های مدارس نمونه دولتی، هیئت امنایی و مدارس شبانه روزی و همچنین استفاده از افراد متخصص و کاردان با پذیرش گفتمان اعتدال گرایی مبتنی بر کارآمدی و شایستگی  تأکید شده است.

سید کمال حسین پور متولد ۱۳۵۲ دارای ۲۶ سال تجربه مرتبط با آموزش و پرورش و دانشجوی دوره دکتری رشته روان شناسی است. وی پیش ازاین ریاست اداره تکنولوژی آموزشی و سرپرستی معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان گیلان را بر عهده داشت.