همای گیلان، انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در چهلمین سالگرد خود قرار دارد.این چهل سالگی هم از اهمیت ویژه و هم در معرض تهدید های گسترده وغیر عادی ای  از سوی دولت امپریالیستی و تمامیت خواه آمریکا و برخی دیگر دشمنان ریز و درشت همانطور که در سالیان متمادی اخیر قرار داشت ،دارد.آنان با دشمنی‌های کور خود قصد به زانو در آوردن کشور ما دارند و در راه از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده و نخواهند کرد.

۴۰ سالگی سن بزرگی و بلوغ انقلاب و تلاش مضاعف برای بهتر کردن زندگی مردم باید مهمترین وظیفه مسئولان باشد
در شرایط کنونی که انقلاب ۵۷ به سن بلوغ و بزرگی رسیده است،از آن انتظار می رفت که تاکنون به اهداف اولیه و حتی برخی اهداف ثانویه خود رسیده باشد و یا حداقل برای برون رفت از چالش‌ها و مشکلات و یافتن مسیر گشایش در امور شهروندان و روستاوندان و پیشرفت و توسعه را بخوبی طی می کرد.باید قبول کنیم در مقابل دستاوردهای سیاسی و استقلال سیاسی که بدست آوردیم ،با کمال تأسف با چالش ها و مشکلاتی مواجه هستیم که در شأن این نظام و مردم نیست.
صاحب نظران معتقدند که چهل ساله شدن انقلاب،بهترین فرصت است تا برخی از سیاست های کشور بازنگری جدی و واقعی صورت گیرد و اساساً به این سؤال مهم پاسخ گفته شود  که چه شد این کاستی ها بوجود آمد؟ و چرا آنچه حق این مردم قدرشناس است،آن طور که باید و شاید محقق نشده است؟
نه بزرگ  ملت ایران  به دولت  امپریالیست و تمامیت خواه آمریکا و سایر دشمنان
با تمام کمبودها و مشکلاتی که بخش قابل توجهی از آنها ناشی از ضعف های مدیریتی و رانت جویی ها و ویژه خواری برخی ها در داخل کشور است که ضرورت دارد تا حاکمیت ملی بخوبی از پس این چالش‌ها بر اید،باید تاکید شود بنا به دلایل خیلی مهم شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از اهمیت بالایی برخوردار است.ایرانیان با تمام مشکلاتی که دارند تا به امروز هیچ گاه پشت مسئولان کشور را خالی نکرده اند،بار دیگر یک ،،نه بزرگ،،به امپریالیسم آمریکا و سایر دشمنان قسم خورده ایران  خواهند گفت و نشان خواهند داد که فشار های آنان که در قالب تحریم های ظالمانه خود را نشان می دهد،به هیچ وجه باعث نخواهد شد تا از آرمان‌های انقلابی خود دست بردارند.

تجدید نظر در برخی سیاست های غیر سازنده و مطالبه گری هوشمندانه مردم از حاکمیت با توجه به امکانات موجود
در عین اینکه مردم ایران کوچکترین مماشاتی با سیاست های تجاوز کارانه آمریکا و سایر دشمنان ایران نخواهند داشت، بعد از گذشت ۴۰سال از عمر انقلاب اسلامی  ،مردم از مسئولان نظام و کشور انتظار اعمال سیاست‌های عقلانی و واقعی و نه شعاری و تبلیغی دارند.مردم معتقدند که مسئولان کشور باید در برخی سیاست های نادرست در طول ۴۰ سال گذشته ،تجدید نظر جدی و واقعی نمایند .
مردم انتظار دارند مسئولان کشور در همه ی سطوح، سیاست های سازنده تری را دنبال کرده و وارد فرایند گفت وگو ،تعامل و آشتی واقعی ملی وانسجام همگانی شوند و چالش هایی که در درون حاکمیت از طریق تندروی هایی که با کمال تأسف در قدرت هم دست داشته اند،بوجود آمده،حل شده و با کنار گذاشته شدن  آنان وارد فرایند تعامل و همگرایی بیشتر شوند.در ضمن ضرورت دارد مردم  مطالبه گری هوشمندانه و مدنی براساس امکانات و شرایط کشور از حاکمیت داشته باشند تا هم مردم و هم مسئولان در عمل به وظایف خود مشارکت جو و مسئولیت پذیر باشند.

با کانال همای خبر همراه باشید