چاپ مطلب چاپ مطلب

برحذر بودن کارکنان اداره پست شهرستان لاهیجان از چشم زخم

کارکنان اداره پست لاهیجان هرروزبرای  دوری از چشم زخم اسپند دود می کنند

به گزارش همای گیلان این کارکنان سرزنده ،با نشاط ومقید به آداب ورسوم  ایرانی قبل از آغازکار برای ترکاندن چشم حسود اسفند دود می کنند اما اتاق رئیس که در طبقه بالا قرار دارداز دود اسپند محروم است !!!

اسفند اسفنددونه            اسفند صدو سی دونه

چشم حسود بترکانه         خیش باشه یا بیگانه

imagesCANTDMDQ

About

Check Also

افتتاح راه آهن رشت – کاسپین عقب افتاد

افتتاح راه آهن رشت – کاسپین عقب افتاد طبق اعلام وزارت راه قرار بود امروز …