چاپ مطلب چاپ مطلب

برپایی نمایشگاه گروهی عکس «گیلان نمای نزدیک » در رشت

همای گیلان:نمایشگاه گروهی عکس «گیلان نمای نزدیک » با آثاری از گروه باشگاه عکاسان گیلان از ۲۱ شهریور ۹۴ در نگارخانه مارلیک مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء (ص) رشت گشایش می یابد.
 این نمایشگاه به همت انجمن عکاسان رشت و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت، فروشگاهمرکزیکانناستانگیلان (آقای زریدوستبه عنوان حامی مالی کتاب نمایشگاه)،آتلیهطراحیکانونتبلیغاتیرادگرافیک ( به عنوان طراح و صفحه آرای کتاب نمایشگاه ) و با تلاش های عباس عاشوری (مدیر باشگاه عکاسان گیلان ) و همیاری آقایان سپهر محودیان و میثم پور جعفری برگزار خواهد شد.
نمایشگاه مذکور شامل ۵۰ عکس (با محوریت گیلان) از ۵۰ عکاس می باشد که با موضوعات طبیعت ، ابنیه تاریخی ، معماری و مستند ، توسط آقایان الوند رضازاده و رضا گلچین داوری و انتخاب شده و در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت .
«گیلاننماینزدیک » مجموعهایازعکسهایباشگاهعکاسانگیلاناست . گروهیکهدرفضایمجازیمتولدشد،رشدکردواکنونبیشازصدهنرمندعکاسدرآنمیبینند،میشنوندوبهگفتگومینشینند. خانهایمجازیبامیهمانانیکهگاهازبزرگانعکاسیگیلانند. اکنونپسازشانزدهماههمدلیودوستیساکناناینخانهیمجازینخستیننمایشگاهگروهیخودراباعنوان ” گیلاننماینزدیک” برگزارمیکنند.
حضور اساتیدی همچون کفایت آریایی فر ، محمود فتاحی ،کمیل شریفی ، آتنا آرش ، مسعود پور جعفری ، ریحانه ناصح و رضا صفابخش با آثارشان ، از نکات برجسته این نمایشگاه خواهد بود.1
دیگر هنرمندانی که عکس هایشان در این نمایشگاه دیده خواهد شد عبارتند از : اسماعیلگلشنمژدهی ، افسانهحسینی ، المیراآتشی ، الهامآزمند ، الهامبدرکوهی ، آزادهبشارتی ، آزیتاموسوی ، بهارخداپرست ، پیمانشمسمقدم ، پیمانصالحی ، حامدرنجبر ، حامدکریمیپور، زمانهنصیریکامران ، سپهرمحمودیان ، سودهبهنام ، سیدمحمدشاداب ، سینااسمعیلنیا ، شهروزجلالت ، صمدحسنی ، عباسعاشوری ، عباسعزتی ، عقیلعلیزاده ، علیفرشادمهر ، علیرضاجلیلی ، فاطمهگلبستان، مازیارفیضی ، مجیدصنایعپرکار ، محترمصدرالذاکرین ، محمدجوادزرینپور ، محمدجوادمنفرد ، محمدرضارضاییاصل ، محمدکاظمزاده ، محمدنظری، مصطفیروشنی ، مصطفیعاشوری ، معصومهاسدی ، منیرهخندان ، مهرانداودزاده ، مهسانتقیپور ، میثمپورجعفری ، نویدآزاده ، نیمارحیمزاده وهومنفاخته.
نمایشگاه مذکور از ۲۱ الی ۲۶ شهریور ۹۴ در دو نوبت صبح و عصر در نگارخانه مارلیک مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء (ص) رشت پذیرای علاقمندان به هنر عکاسی خواهد بود.
گفتنی است آئین گشایش این نمایشگاه همراه با رونمایی از کتاب عکس آن ساعت ۱۷ عصر شنبه ۲۱ شهریور و آئین اختتامیه نیز ۲۶ شهریور برگزار خواهد شد.

 

About سردبیر ارشد

Check Also

۳۱ فروردین (امروز) روز گندم و نان نام گرفت / هفت مناسبت جدید به تقویم کشور اضافه شد

۳۱ فروردین (امروز) روز گندم و نان نام گرفت / هفت مناسبت جدید به تقویم …