چاپ مطلب چاپ مطلب

بمناسبت هفته کارگر/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

هفته ی کارگر بر کارگران
بخش های کشاورزی،
صنعتی و خدمات؛
خُجسته باد

اختصاصی همای گیلان، در نظام سرمایه داری به عوامل تولید؛سرمایه[ابزار تولید](سود)؛زمین(اجاره)؛مدیریت(حقوق)و
نیروی کار(دستمزد)تعلّق می گیرد.
در نظام سرمایه داری؛
عُموماً مُدیریت از مالکیت جداست.
کارگران در کارخانه های بزرگ
قراردادی و حداکثر دارای
دو میلیون تومان حقوق .
در بخش کشاورزی؛
کارگران،نصف ِسال بیکارند!
بخش ِخدمات هم دامنه ای
وسیع دارد؛ از قهوه خانه
تا نگهبانی کارخانه؛
از پادویی بازار تا
دستفروشی گوشه و کنار؛
از رانندگی تاکسی تا ملوان کشتی؛
از آرایشگری تا گردشگری!
خط فقر در کلانشهر ها در مرز
پنج میلیون تومان و دیگر
نقاط شهری و روستایی
چهار میلیون تومان در ماه .
°°°
دوباره”بردگی”و”ارباب رعیتی”
در جامعه سرمایه داری ایران،
در کارخانه ها،مزارع،ادارات،
رستوران ها،قهوه خانه ها،
بار فروشی ها،اسکله ها
وساخت و ساز هارواج
پیدا کرده است.
دلایل :
۱)قانون ِکار ِنیم بند.
۲)بیکاری شدید.
۳)نبود بیمه ی بیکاری.
۴)پند و اندرز اصلاحگرانه.
۵)فرهنگ سازی بدون مجازات.

⚫️سوال؟
مجازات شدید باعث رعایت قانون
شده است یا فرهنگ سازی؟!
در قرآن چی؟فرهنگ سازی
اولویت دارد یا مجازات؟!
چند صد جای قرآن وعده بهشت به نیکوکاران و وعید جهنم به
خلافکاران داده است؟!
قرآن ناطق {علی(ع )}
دزدان بیت المال را
فرهنگ سازی کرد یا مجازات؟!
سهم افراد از بیت المال را
مساوی تقسیم می کرد و
سرباز و سردار و غنی و فقیر
و نامدار و گمنام و خردسال
و بزرگسال را تفاوت نمی گذاشت.
مکاتب اقتصادی قرن های ۱۶ و ۱۷
و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ میلادی،
نتوانسته یا نخواسته اند به
قلمروی اندیشه و عملکرد علی (ع )نزدیک شوند!
چرا ؟
زیرا یا کلان سرمایه داران را از خود دلگیر و دشمن می ساختتند
یا رهبران حزب کمونیست را
از امکانات مادی و معنوی
جامعه دور می ساختند!
وقتی خلخال(جواهر)
از پای زن یهودی درآوردند!
علی (ع )چه گفت؟گفت:
اگر یک مومن از غُصّه
این خبر بمیرد رواست!!!
متاسفانه اقتصاد دانان و
حقوقدانان و سیاستمداران
دلباخته ی سرمایه داری غارتگر؛
بجای آنکه حقوق اولیه
مردم فرودست را دنبال کنند
به کمک اصول کلاسیک
سرمایه داری و پیوند آن با
برداشت عقب مانده و
استثمارگرایانه برخی از فقهای
اسلام؛مجموعه ای ساخته اند
که دستمزد ها خیلی پایین
و دلبخواهی است تا
اکثریت شاغلین
(دائمی و پاره وقت)؛
توانایی هیچگونه اعتراضی را
نداشته باشند و در
چشم برهم زدنی اخراج شوند!⚫️

?پیشنهادها:
۱)ازبین بردن فقر،تبعیض، ستم
و اصلاح قانون کار.
۲)بیمه ی بیکاری وبازنشستگی
و درمانی کارگران
(کشاورزی،صنعتی و خدماتی)?

¤سرشک¤
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …