چاپ مطلب چاپ مطلب

تحصیل رایگان یا پولی؟/علی علی پور نیاول

اختصاصی همای گیلان:همواره ورود یک مدیر ارشد در هر منطقه موجبات خیر وبر کت را به همرا ه دارد .دیدار مدیران استانی از یک سو باعث تجدید انگیزه ،گرد همایی عوامل ذی نفع وتراوش فکر واندیشه می شود واز سویی هم برای مدیران ارشد معضلاتی همچون سیل تقاضا هارا به همراه دارد صد البته اگر این دیدار ها در شریط فعلی کشور باشد آموزش وپرورش که مهد علم ،فرهنگ ودانش می باشد با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی وسرانه آموزشی مواجه می باشد ودر شرایط کنونی فقط قادر به پرداختن مسائل روزمره می باشدواین مشکل برای مدیران آموزش وپرورش چالشی را به همراه دارد وآنها به دلیل عادت نکردن مردم به شریط فعلی کشور آنها را متهم به بی عرضگی می کنند واین است که مدیران برای فرار ازاین هجمه حملات، به مشارکت های مردمی رو می آورند وقطعا در این راستا ارتباط وسیع وفراگیر می تواند توان مدیریت را بارزتر کند وبه این دلیل است که مدیریت امروز نسبت به گذشته پیچیدتر می شود زیرا هم باید هزینه ها را تامین کند وهم خواسته های ابواب جمعی را پاسخگو باشد مدیریت امروز واقعا باید با سیاستهای دولت همراه باشد تا با ارتباط خوبی که کسب می کند بتواند بر بسیاری از خواسته های خود فایق آیدواین پیامد زایده تفکرات حزبی است .

DSCN01761-300x225
هر چند اصل سی ام قانون اساسی به رایگان بود تحصیل تا پایان دوره متوسطه اشاره می کند اما مدیران امروز عنوان می کنند این قانون فقط به موارد تحصیلی همچون یاد گرفتن واستفاده از فضای آموزشی خلاصه می شود و شامل امکانات مدرن امروز همچون هوشمند سازی نمی شود اما باید گفت شرایط رایگان مربوط به تمام زمان وتمام امکانات است در دورانی تحصیل با پر ومرکب خلاصه می شد در عصری هم ،کمی پیچیده تر شد اما همچنان تمام شرایط تحصیل برای دانش آموختگان رایگان به حساب می آمد لذا این قانون شامل امروز هم می شود اما آنچه اقتدار این قانون را کم رنگ می کند کمبود اعتبارات دولتی یا بهتر بگوییم وضعیت نامناسب کشور از حیث در آمد های اقتصادی می باشد این است که عرصه زندگی برای مردم تنگ می شود ووحشت ترس هزینه های سنگین زندگی بر جوانان مستولی می شود یا جوانان ما ازدواج نمی کنند ویا میلی به بچه دار شدن ندارند وهر جا دیدید سن ازدواج رفت بالا فساد هم از در دیگر وارد می شودومی بینید هر چند هم مقامات بزرگ کشوری همچون رهبر معظم انقلاب مردم را نسبت به آینده تنزل جمعیت کشور آگاه می کند مردم به فرزند بیشتررو نمی آورند زیرا شرایط زندگی برای آنان بسیار سخت وغیر قابل تحمل است واینجاست که فاصله طبقاتی و چشم هم چشمی ها زیاد می شود ادمها خود را با داشته های خود مقایسه نمی کنندوتبعیض آموزشی و تربیتی صورت می گیرد ودیده می شودفرزندان اولیایی پول دار با اهدای مبالغ بیشتر پیش مدیران ومعلمان عزیزتر می شوند ودر نتیجه به اولیایی خود فشار وارد می کنند که چرا فلان دانش آموز عزیز تر است مادامی که در کشور ما به فوتبال بیشتر از دانش وفرهنگ ارزش قاتل باشیم وقتی یک مربی فوتبال ماهانه حدود دو میلیارد حقوق می گیردووقتی که یک مقام مسئول در یکی از وزارت خانه‌ها بیش از یک و نیم میلیارد پاداش دریافت کرده و حقوق ماهانه وی به گفته خودش ۵۲ میلیارد تومان است (با این حقوق ودستمزد چند نفر را می توان در سال مشغول بکار کرد وسرانه دانش آموزی چند مدرسه را می توان سروسامان داد)باید برای تحصیل دانش آموزان پول بگیریم آیا وقت آن نرسیده است به این مجهولات رسیدگی شود وعرصه زندگی را برای مردم ضعیف که چه عرض کنم متوسط جامعه سخت نکنیم مدیر کل محترم مقصر نیستند که عنوان می کنند مردم را مشارت دهیدایشان جاره ای جز این ندارند مگر مدیریت بدون پول می شود کرد مقایس اندازه گیری توان مدیریتی هنوز با سالهای دور است این مجلس ودولت هستند که باید به این وزارتخانه اهمیت ویژه ای قائل شوندمگرنه اینست که پایه واساس هر نظامی بستگی به برنامه ریزان در نظام آموزش وپرورش داردکه هم می توانند دانش را ارتقاء دهند هم پرورش را.
علی علی پور مدیر سایت همای گیلان ومدیر مسئول هفته نامه همای گیلان

About

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …

One comment

  1. ازنگاه منتقدانه مدیرمسئول محترم به مسائل روز تقدیر وتشکر میکنم.به نظربنده انتقاد سازنده باید باشد تامنجربه اصلاح امور گردد ولی تخریب،سیاه نمایی وترورشخصیت افراد چیز خوبی نیست وافراد رادرمقابل یکدیگر قرار داده ومنجر به منازعات سیاسی می شود که باید از آن جدا”پرهیز کنیم.باتشکر