چاپ مطلب چاپ مطلب

تهران،در گُذَر ِتاریخ /محمّد مُصدّق را بیشتر بشناسیم(۳)/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان، هنگامی که مُصدّق،دوباره؛
نخست وزیر شد،آیت الله کاشانی،
رئیس مجلس بود.
کم کم؛کاشانی،حسین مکّی،
مظفر بقایی و ابوالحسن
حائری زاده؛از مُصدّق؛
فاصله گرفتند .

⚫️توطئه۹‌اسفند۱۳۳۱

در بهمن ۱۳۳۱<حسین علاء>
به مُصدّق خبر داد که شاه برای
معالجه به خارج خواهد رفت
و این خبر محرمانه است.
[رویداد ها و داوری؛مسعود حجازی] در انروز نخست وزیر مُحمّد مُصدّق همراه وزراء به دربار رفت.
در بازگشت؛تظاهراتی
از سوی هواداران شاه برپا و
دکتر مصدق؛دریافت که توطئه ای
توسّط ِشاه برای قتلش،
تدارک دیده شده بود .
[تالمات و خاطرات صص۲۱۱ تا ۲۱۸ و توطئه قتل مصدق؛مسعود حجازی] طرفداران شاه؛به هدایت آیت الله
سیّد مُحمّد طباطبائی؛شعبان جعفری
[بی مُخ]،تعدادی از افسران اخراجی ارتش،اراذل و اوباش؛در جلوی کاخ حضور پیدا کرده بودند.
[خواب آشفته نفت دکتر موحّد] پس از آنکه،مُصدّق بجای درب اصلی
از درب دیگری؛خارج می شود،
با هدایت<شاهپور حمیدرضا>
به خانه دکتر مُصدّق حمله می کنند.
[تالمات و خاطرات]

?قتل سرتیپ افشار طوس

تیمسار افشار طوس با درجه
سرتیپی در۱۳۳۱خورشیدی،
رئیس شهربانی تهران شد
و نقش زیادی در جلوگیری
از حرکت مخالفان نهضت
ملی شدن صنعت نفت ایفا نمود.
در اردیبهشت ۱۳۳۲؛دزدیده و پس
از چند روز ،پیکَرش پیدا شد.
در میان متهمان به قتل؛
نصرت الله زاهدی و
دکتر مظفّر بقایی کرمانی
شاخص بودند.
?دولت مصدق کوشید تامصونیّت
پارلمانی بقایی کرمانی را بگیرد و تیمسار نصرت الله زاهدی راکه
در مجلس شورای ملی تَحصُّن
کرده بود،جلب کند.
اما با مخالفت آیت الله کاشانی
روبرو شد.
♦️کاشانی در این زمان رئیس
مجلس شورای ملّی بود .
این امر سبب ِشکاف بین دکتر
مُحمّد مُصدّق و آیت الله کاشانی شد.
سپس حائری زاده و حسین مکّی
هم با مُصدّق به دشمنی پرداختند
و به سوی کاشانی رفتند .‌
مُصدّق برآن شد که رفراندوم
[همه پرسی] برگزار کند که سبب
انحلال مجلس و ابقای دولت
باشد.
از اینرو؛مشاورانی همچون،
کریم سنجابی،غلامحسین صدیقی
و خلیل مَلِکی با مُصدّق به مخالفت پرداختند.
ابوالقاسم کاشانی نیز؛”همه پرسی”
را تحریم کرد
[حسین مکّی،کتاب سیاه].
دکتر مُصدّق در ملاقات با <هندرسون>سفیر آمریکا
در ایران می گوید :
انگلیسی ها۳۰‌نفر از نمایندگان
مجلس شورای ملّی را خریدند
و با کمی تلاش بیشتر؛می توانند
۱۰‌نفر دیگر را هم خریداری کنند
و دولت را بیندازند
پس ما باید مجلس را ببندیم
[ خواب آشفته ی نفت،
محمد علی موحّد] .
?در انتخابات هیئت رئیسه مجلس
در تیرماه ۱۳۳۲هواداران دولت
در مجلس؛دکتر عبدالله مُعظّمی را
با ۴۱رای در برابر ۳۰رای کاشانی
به ریاست برگزیدند .
۲۳‌تیرماه برای استیضاح دولت
تعیین شد.
[مذاکرات مجلس شورای ملی
۱۸ تیر ۱۳۳۲].
همه پرسی[رفراندوم‌]برگزارشد.
دومیلیون نفر در ایران رای دادند
که ۹۹ درصد شرکت کنندگان
به انحلال مجلس و ابقای دولت،
رای مثبت دادند.
در ۲۱ مرداد؛دکتر مصدق از شاه درخواست کرد که فرمان
برگزاری انتخابات جدید را امضا
کند اما شاه رفراندوم را تائید نکرد
[جام جم‌ آنلاین].
کودتای ۲۵ مرداد شکست خورد.
شاه به بغداد و سپس ایتالیا رفت .
مُصدّق در صحبت باهندرسون
[سفیر آمریکا در ایران] در ۲۷ مرداد ۱۳۳۲ می گوید:
دستور اَکید دادم که هرکس حرف
از جمهوری بزند اورا تعقیب کنند
و نظر این بود که از پیشگاه
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی درخواست شود هرچه زودتر به
ایران مراجعت فرمایند چون که
تغییر رژیم موجب ترقّی ملت
نمی شود.
[تالمات و خاطرات ].

⚫️کودتای ۲۸ مرداد

حدود ۳ هزار نفر؛دفتر روزنامه های
جبهه ملی و حزب توده؛را غارت کردند.[روایت انگلیس از کودتای ۲۸مرداد] سپس به زندان یورش بردند
و شعبان جعفری [بی مُخ]را که به
جرم کُشتن سرتیپ افشارطوس
در زندان بود،آزاد کردند.
[زندگینامه شعبان جعفری،هُما سرشار] خانه دکتر مُصدّق و پسرش را ویران
و غارت کردند و سرلشکر زاهدی
قدرت را در دست گرفت[همان منبع‌] در ۲۸ مرداد،مُحمّد رضا شاه،
در فکر خرید خانه در ایتالیا بود
که سقوط دولت مُصدّق و
قدرت یابی سرلشگر زاهدی
و تلگراف های حمایتی آیت الله ابوالقاسم کاشانی و آیت الله
سید محمد طباطبایی را،
دریافت کرد.
[قصر تنهایی،ثریّا پهلوی
(اسفندیاری=همسر دوم شاه)
مرکز نشر کتاب ۱۳۷۰] پس از موفقیّت۲۸مرداد،
ابوالقاسم کاشانی و
مرجعیّت تشیع آیت الله العُظمی بروجردی به شاه تبریک گفت.
[دفتر آیت الله بروجردی] ابوالقاسم کاشانی پس از ۲۸مرداد؛
چنین گفت:
♦️مصدق،شاه را مجبور کرد
که ایران را ترک نماید.
اما شاه با عزّت و محبوبیّت بازگشت. ملّت،شاه را دوست دارد و رژیم
جمهوری؛ مناسب ایران نیست.
[مُحمّد تُرکَمان،پیام های کاشانی] نوّاب صَفَوی هم از بغداد؛کودتا را
تبریک گفت.
[روزنامه کیهان۳شهریور۱۳۳۲]

¤سرشک¤
۲۷مرداد۱۳۹۸

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …