پیرو انتشار خبری مبنی بر نظافت داخل و بیرون دفتر جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت در مجلس توسط چند پاکبان شهرداری رشت، دفتر نماینده رشت در گفتگو با دیارمیرزا این خبر را تکذیب کرد.

همای گیلان، به نقل از دیارمیرزا پیرو انتشار خبری مبنی بر نظافت داخل و بیرون دفتر جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت در مجلس توسط چند پاکبان شهرداری رشت، دفتر نماینده رشت در گفتگو با دیارمیرزا این خبر را تکذیب کرد.

مسئول دفتر نماینده رشت با تکذیب ادعای مطرح شده یادآور شد: درب دفتر نماینده رشت به روی همگان باز است و عموم مردم می توانند بدون هیچ مشکلی در دفتر رفت و آمد داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه اجازه چنین کاری به هیچ وجه داده نمی شود که از پاکبانها برای نظافت بهره بگیریم، افزود: در رابطه با نقاشی کشیده نیز با توجه به سال اقتصاد مقاومتی دو سال پیش بر روی دیوار نقش بسته است.

مسئول دفتر نماینده رشت در پایان با بیان اینکه ساختمان دفتر بسیار قدیمی و نیازمند تعمیرات اساسی است، تصریح کرد: تنها دلیل اینکه هم اکنون دفتر نماینده رشت در این مکان هنوز دایر است به دلیل شناخت مردم از آدرس محل دفتر بوده تا جایی که ممکن است ۷۰ درصد مراجعات مردمی با تغییر مکان دفتر کاهش یابد وگرنه دلیل دیگری برای حضور در این دفتر وجود ندارد.

با کانال همای خبر همراه باشید