چاپ مطلب چاپ مطلب

جامعه ایده‌آل چیست؟

جامعه ایده‌آل چیست؟

برای رسیدن به یک جامعه ایده‌آل ، ضرورت دارد که ابتدا یک تعریف مشخصی از ایده‌آل داشته باشیم.

ایدآل از حیث مفاهیم ادبی رسیدن به یک آرمانی ست که بتواند شایستگی و توانایی کسانی را رقم زند، که متضمن سعادت و خوشبختی جامعه شود.

لذا ایده بعنوان فکر و عقیده میتواند در هر جامعه ای بر اساس برنامه ریزی و مدیریت پاسخگوی هر گونه دغدغه و معضلات اجتماعی شود.

همچنین در سایه فکر و اندیشه میتوان برای بهتر زیستن و اشتغال در جهت توسعه فکری و اقتصادی و اجتماعی ، بستر مناسبی را ایجاد نمود.

برای رفع عقب افتادگی و ایجاد فرهنگ مناسب و زندگی بر پایه روش ها و متد های جدید، میتوان بسیاری از محدودیت های که مانع رشد و توسعه میشوند را بر طرف نمود.

پس با داشتن ایده و نظرات علمی در جهت تقویت عوامل اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از موانع در مسیر زندگی افراد جامعه حذف میگردد.

شایسته است مدیریت کمال گرا و انقلابی بر پایه شایستگی و توانایی علمی افراد اولویت بندی شود.

یک جامعه موفق نیازمند کسانی است که در صورت حضور فعال در حوزه مدیریت جامعه می‌بایست از یک دانش و تعهد علمی برخودار باشد، تا بتواند با تصمیمات و نظرات درست و منطقی در عرصه جامعه حضور عقلانی یابد.

حسن درکشیده ۲۸/ ۶/ ۱۴۰۲

About مدیر خبر1

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …