رییس شورای شهر رشت در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا گفت: شورا یک پارلمان مدنی است و محل مشورت و تصمیمات جمعی در جهت توسعه شهر و جامه عمل پوشاندن به خواسته های شهروندان است.

همای گیلان، به گزارش دیارمیرزا، امیرحسین علوی در گفتگو با دیارمیرزا با بیان اینکه شورای پنجم از ابتدا اتحاد و وحدت را سرلوحه تصمیمات خود گذاشته بود، گفت: هر تصمیمی که اعضای شورای شهر رشت در صحن شورا می‌گیرند در جهت توسعه شهری و منفعت شهروندان بوده و همیشه سعی داشتیم با هم افزایی و تصمیمات درست به‌دور از هرگونه غرض ورزی و منافع شخصی شهر رشت را به جایگاه اصلی خود برسانیم.
علوی در مورد تصمیم اعضای شورای شهر رشت جهت پذیرش یا عدم پذیرش استعفایش جهت حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: شورا محل تصمیم گیری جمعی است و اعضای شورای شهر رشت هر تصمیمی در مورد استعفای بنده جهت حضور در انتخابات مجلس بگیرند به آن احترام می‌گذارم و سعی خواهم کرد تصمیمات خود را در راستای تصمیمات اعضای شورای شهر رشت اتخاذ کنم.

گفتنی است است زمان زیادی به پایان مهلت قانونی استعفای مسئولان برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم نمانده است و  تا ۱۶ خرداد، شورای شهر رشت تنها یک جلسه عادی در روز دوشنبه برای موافقت یا مخالفت با استعفای رییس شورای شهر رشت فرصت تصمیم گیری دارد.

با کانال همای خبر همراه باشید