چاپ مطلب چاپ مطلب

«جذب » همه رامجذوب خود کرد/ مقبولیت ٬رای مردم واحزاب٬ دو فاکتور مهم حجت جذب /به قلم مدیر مسئول همای گیلان


اختصاصی همای گیلان، بی تردیدفضای مجازی هم مجالی است جهت توسعه و هم فرصتی است برای تخریب چهره ها .البته منظور این نیست که هرآنچه درموردیک مدیرمطرح می شودصحیح وقابل تایید است امابی شک در دل تخریب هاشاهدنقدها وتحلیل ها خواهیم بود . .مثلا وقتی« جذب» به عنوان شهرداررشت معرفی شد٬عمده مخالفت های مطرح شده ٬ از جنس اشکالات شکلی(سابقه مدیریت) بود.اما اصرار ورزیدن سه نفر ازحزب رقیب(اصلاح طلب)به شهردارشدن وی٬ نشان ازذات البین بودن وی و مقبولیتش دربین همه احزاب وگروه ها می باشد.لذا چنین شخصی پتانسیل تجمیع همه نخبگان علمی واجتماعی را داراست که حاصل ان صرف انرژی در مجرای خدمات رسانی خواهدبود .همان خلائی که همواره در مدیریت های اجرایی احساس شده وموجب خلل درانجام کار می گردد.
ازسوی دیگراگربه سابقه حضورجناب جذب ِدر انتخابات شورا ی شهرتوجه نماییم مشاهده خواهیم نمود که در همه ادوار استعلام چهارگانه مورد تایید بوده است ودر دو دوره هم مورد تایید مردم شریف رشت قرار گرفته است وآن هم با رای بالا. که این نشان دهنده آن است که زمینه مقبولیت عموم برای ایشان فراهم است . نکته قابل تقدیرطی این مدت این بود که هیچ منتقدی حرف ازمشکلات اخلاقی یا مالی وی نزدوفضاهای مجازی معاندهم دراین زمینه حرفی به میان نیاوردندکه اینها ازسلامت نفس وی حکایت دارد پس با این وجودکسی که هم مقبولیت احزاب را داردوهم رای عموم مردم را ونیز ازسلامت نفس برخورد است انچه می تواندکشتی برگل نشسته شهرداری رشت را به ساحل هدایت کند مدیریت واستفاده ازنیروهای مخلص وصادق است که ان شالله هدایت خواهدشد.
موضوع دیگری که می شودبه آن پرداخت اسیب های سیاسی ،حزبی و گروهی است که همواره شهرداری رشت ازآن رنج برده است وتاوان زیادی هم برای این گونه مسایل داده است حال با وجوداینکه اقای جذب چهره اصول گرا می باشداما سه عضو اصلاح طلب شورای شهر به دنبال وی هستند(که یکی پدراصلاح طلبان می باشد) این امید وجوددارد که با توحه به قوه تعامل خوب شهردارجدید این مهم حاصل شود.انشا ءالله

علی علی پور نیاول مدیرمسئول پایگاه خبری همای خبر و هفته نامه همای گیلان

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …