چاپ مطلب چاپ مطلب

جنگ و آثار آن/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان: هر جنگ ِ بیش از ۲۰ روز و پیوسته، در داخل ِ کشوری یا بین دو کشوری ، حادث شود .
یقین بدانید که طرفین ِ جنگ قصد غارت و چپاول و نسل کشی دارند ( البته این برداشت من است. متاسفانه در منطقه ی ما نمونه برای بررسی و درستی حرفم زیاد است ).
پس اساس غارتگری در ماهیت جنگ نهفته است ، بهتر است که ما نشانی عوضی ندهیم و جنگ را تقدیس نکنیم .
رزمندگان جنگ ، روحشان مانند حلاج پاک است اما راه شان پوک.( این جمله را از دکتر شریعتی وام گرفته ام )
چرا ؟ چون جنگجویان و جنگ طلبانی که به شهادت نرسیده اند در فاز بعدی قبضه قدرت ِ کامل می کنند و شریان ِ اقتصاد و سیاست و فرهنگ و نظام را در دست می گیرند .
رضا شاه ، محمد رضا( پس از سال ۳۲ اغلب لباس نظامی می پوشید )، پس از جنگ ۸ ساله (نظامیان در مجلس و دولت و….‌ )
جمهوریخواهان آمریکا، محافظه کاران انگلیس ، پوتین امنیتی روس، بشار اسد نظامی زاده ، السیسی مصر و .‌.‌‌..
پس جنگ علت به قدرت رسیدن نظامیان است و جنگ پدید آورنده ی فساد است .

¤سرشک¤

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …