چاپ مطلب چاپ مطلب

خشم طبقاتی معلول فاصله طبقاتی/به قلم مدیر مسئول همای گیلان

اختصاصی همای گیلان، یکی از اهداف انبیا برقراری قسط و عدالت می باشد. زمانی که عدالت برقرار باشد ارزش های اخلاقی هم در جایگاه خود قراردارند و عکس آن هم صادق است. البته در هر جامعه ای فاصله طبقاتی بدلیل تفاوت های فردی به چشم می خورد و امری اجتناب پذیر است اما زمانی که از حد گذشت موجب معضلات اجتماعی می گردد . بی شک فقر، بیکاری،دزدی، رشوه ، پرخاشگری و طلاق ثمرات اختلاف طبقاتی هستند. رشد روزافزون فاصله طبقاتی موجب می گرددتا فکر تلاش و زحمات از مخیله افراد رخت بر بندد و سودای یک شبه پولدارشدن را تشدید نماید. در این جوامع ،شایستگی و پتانسیل های فردی نیست که سرنوشت زندگی افراد را مشخص می کند بلکه نابرابری و عدم توسعه عدالت ،توازن اقتصاد افراد را رقم می زند.افزایش بی رویه نرخ کالا، قیمت های حبابی، رشد ضریب جینی (شاخص سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد و ثروت)، افزایش توروم و انتظارات تورم شدید، افزایش نرخ ارز از جمله شاخص های جوامع با فاصله طبقاتی بالا هستند.
در اینگونه جوامع تزاید فساد و رانت ، الگوی رفتاری برای بقیه افراد خواهدشد . وجود ۹۰ درصد ثروت در اختیار ده درصد و ده درصد ثروت در اختیار ۹۰ درصدرا در این گونه جوامع می توان مشاهده کرد.
در جامعه ای که شکاف طبقاتی داشته باشد شاهد انتقال ثروت از دهک های پایین جامعه به دهک های بالای جامعه هستیم. همواره در این گونه جوامع ،حرف از اصلاح امور زده می شود اما بدون اینکه نظام بانکی و نظام مالیاتی تغییر کند.به راستی چگونه بدون تغییر در نظام اقتصادی ، اصلاح امکان پذیر خواهد بود؟
افزایش درامد دهک های پایین همچون افزایش یارانه و تنظیم نظام مالیات گیری می تواند فاصله طبقاتی را کمتر کند وجود احکام خمس و زکات در نظام اسلامی راهکار کم کردن فاصله طبقاتی است اما در کشورما علاوه بر اینکه خمس و زکات پرداخت نمی شود نظام مالیات گیری هم با اشکال مواجه است.
کوتاه سخن اینکه شکاف طبقاتی موجب ازبین رفتن نیروهای کارامد،فرارومرگ استعدادها وهدررفت نعمت های خداددادی خواهدشد.

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …