چاپ مطلب چاپ مطلب

خودگردانی استانها از واقعیت تا خیال/علی معتمدی چالشمی

اختصاصی همای گیلان:نوغان گیلان که شهرت جهانی داشت به موزه سپرده شد.ازبرجستگی های بارزاستان گیلان برخورداری از مواهب کثیرزیر زمینی ،روی زمینی وسخاوت آسمان است.مع الوصف در تولیدانواع محصولات استراتژیک برنج ،گندم و دهها نمونه دیگرکه ازجایگاه ممتازی برخورداربودبراثر سوءتدبیربه چالش کشیده شد.راقم این وَجیزه ،معتقداست اگرمدیریت عالی استان، بتوانداز همه ی پازلهای موجودکه منظومه ای بی نظیردر

کشوراست استفاده کند، علاوه برتأمین نیازمندیهااستان ،توان تأمین  چند کشورحوزه خلیج همیشه فارس رانیزدارد.

mail.google.com_2-124x150

بیانات عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نخستین همایش “علمی مدیریت روستایی و توسعه پایدار” « مبنی بر اینکه چرا نباید استانهاخودگردانی اداره شوند»؟بنده را برآن داشت تابراساس بضاعت فکری ناچیزم به تحلیل آن پرداخته وبگویم«جاناسخن از زبان ما میگویی»

۱-حضرت علی(ع) فرمود: «مَنْ وَجَدَ ماءً وَ تُرابا ثُمَّ اِفْتَقَرَ فَاَبْعَدَهُ اللّهُ»کسی که آب و خاک داشته باشد و فقیرزندگی کند، خداوند او را از رحمتش دور می‏کند .این حدیث نورانی، باید مطلّا و دراحکام انتصابات وزراء،استانداران،مدیران و فرمانداران تغلیظ و نصب العین قرار گیرد.سخنان وزیرمحترم کشور در همایش موصوف؛ بیان واقعیت هایی است که همه دلسوزان نظام برآن صحه نهاده وبایدبرای یافتن راه حلی جامع، گامهای عاجل و اساسی بردارند.کشور پهناور ما؛از مزیّت های فراوانی برخورداراست که با مدیریت کارآمد،علمی ،جهادی واستفاده از توانمندیهای انسانی بدون درنظر گرفتن سلایق سیاسی،خودگردانی استانهارا در ابعاد مختلف اقتصادی محقق می نماید.برای شکوفانمودن ظرفیت های عظیم استانهاباید انتصاب مدیران توانمند،ریسک پذیر،صاحب برنامه که شناخت کافی و وافی ازپتانسیلها داشته باشنددراولویت قرار گیرد.وضعیت آشفته و نابسامان صنعت وکشاورزی ؛سوغات شوم بعضی از مدیریتهای فصلی و موسمی است که شیرازه بعضی از استانها، از جمله گیلان را از هم پاشانده است.نوغان گیلان که شهرت جهانی داشت به موزه سپرده شد.ازبرجستگی های بارزاستان گیلان برخورداری از مواهب کثیرزیر زمینی ،روی زمینی وسخاوت آسمان است.مع الوصف در تولیدانواع محصولات استراتژیک برنج ،گندم و دهها نمونه دیگرکه ازجایگاه ممتازی برخورداربودبراثر سوءتدبیربه چالش کشیده شد.راقم این وَجیزه ،معتقداست اگرمدیریت عالی استان، بتوانداز همه ی پازلهای موجودکه منظومه ای بی نظیردر

کشوراست استفاده کند، علاوه برتأمین نیازمندیهااستان ،توان تأمین  چند کشورحوزه خلیج همیشه فارس رانیزدارد.

۲-واقعیت تلخ اقتصاد نفتی ما که هنوز بعضی از مدیران سنتی؛ ساز مدیریتی شان را با بوی آن کوک کرده اند،نتیجه همین خواهد بود که واردات الویت اصلی قرار بگیردوازقِبَل واردات فقط منافع درجیب عدهّ ای که خود را طبقه ممتازمی دانندریخته شود و برایشان مهم نیست که  چه بلایی برسرصنعت وکشاورزی آورده اند. آرزوی همیشگی حضرت امام راحل عظیم الشأن بستن درب چاههای نفت بود و مقام معظم رهبری(مدظله العالی)نیزبرای تحقق آن تأکیدات مستمری دارند. بیان واقعیت هاگرچه شاید به ذائقه ی طیفی خوشایند نباشدامابرای نجات و تقویت اقتصاداسلامی ،باید قلمهای مقدّس حرارتشان رابیفزایندوزبانهای پاک وبی غرض ومرض با رعایت حفظ مصالح عمومی وبدون جنجال آفرینی، انتقادهای دلسوزانه که توأمان با راهکارهای علمی باشدرساترشوند.توانمندی استانها در ابعاد مختلف اقتصادی موجب می شود تا کشوراز تکانه های سیاست بازان حرفه ای ، تحریمهای ظالمانه و خصمانه آمریکاوجیره خوارانشان و بعضی از سران کشورهای مرتجع عرب که دارند از سلاح نفت برای تضعیف اقتصادما استفاده می کنند کم اثر باشد.امروزبه فضل الهی و به برکت خون شهدای هشت سال دفاع مقّدس جمهوری اسلامی ایران ،شتاب فزاینده ای برای فتح قله های منیع و رفیع درعرصه های علمی برداشته که موجب حیرت جهانیان شده است.

۳-باید بپذیریم اگرچرخ صنعت، خوب در استانهابچرخدمعضل بیکاری در کشوربه حد اقل خواهد رسید.شهرکهای صنعتی که قلب تپنده تولید و اشتغال پایداردر عرصه صنعت بشمار می رودنباید بسیاری ازآنهاتعطیل یا در حال رکودباشند.خودگردانی استانهابه این معنا و مفهوم است که استاندار بتواند حداقل شش ماه از سال بدون نیاز به بودجه عمومی که از عایدات نفتی بدست می آید و خود از لحاظ اقتصادی به نوعی در افزایش تورم اثرگذاراست ،استان را اداره کند.یابتواند در سال ازعوارض و درآمدکارخانجات هزینه بسیاری از پروژهای عمرانی راتأمین کند. اماامروز قسمت اعظم وقت استاندارها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرف چانه زدن وآسمان و ریسمان کردن برای أخذ اعتبارات بیشتراست که گرچه درخور تحسین بوده ،اما اگر محقق نشود تمامی پروژهای عمرانی  بلاتکلیف ،وبساط این رویکردبرچیده ،یا اصلاح  وبا منویّات خودگردانی استانها همخوانی ندارد.

۴-خالی شدن بیش از۳۳هزار روستااز سکنه، ورهاشدن بیش از ده میلیون هکتاراز زمین های مرغوب وحذف هزاران فرصت شغل دائمی و فصلی چگونه باید خود گردانی استانها را در پی داشته باشد؟ شریانهای اقتصادی کشور رهین تلاش روستا و روستانشینان شریف است.قراردادن روستاییان تحت چتر حمایتی بیمه ها، می تواند انگیزه شان را برای تولید،مضاعف کند.گران بودن نهادهای کشاورزی ،واردات بی رویه ی محصولات کشاورزی وفرسودگی کارخانجات مرتبط ودهها عامل دیگر دلمشغولی های فراوانی برای آنان ایجاد کرده است. به تاراج رفتن زمینهای کشاورزی و مبدّل سازی آن به ویلاهای گران قیمت ضربه مهلکی بر اقتصادروستانشینان وارد نموده که هنوزآثار این جراحتهابه عینه قابل مشاهده است.سخنان وزیر محترم کشورزنگ بیدار باشی برای متولیان امر، بخصوص وزارت جهاد کشاورزی است تا لایحه ای از سوی دولت  یا طرحی دوفوریتی از طرف مجلس شورای اسلامی تهیه تا برای تحقق خودگردانی استانها چه در عرصه کشاورزی و صنعتی چاره جویی شود.در صورت گفتاردرمانی

صِرف ؛خودگردانی استانها،واقعیتی موهوم و در حد خیال باقی خواهد ماند.

 

۵-استانداران، برای نجات استانهابایدشیوه های تحقق”اقتصاد مقاومتی را”که مبانی مدیریتی آن در اسلام عزیزوجوددارد استخراج و تأکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب جهت توجه بیشتربه” ظرفیت های درون زای” کشوررا چراغ راهشان قرار دهند.امیداست همه استانداران خدوم و شایسته  کشور جمهوری اسلامی ایران، تحت زعامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت ا… العظمی خامنه ای(مدظله العالی)موجبات عزت و اقتدار مردم شریف

و نجیب را فراهم آورند.

About سردبیر ارشد

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …