چاپ مطلب چاپ مطلب

درس های که باید از عاشورا آموخت/ رضا بژکول

همای گیلان:  حسین (ع) زنده جاویدی است که هر سال ،دوباره شهید می شود و همگان را به یاری جبهه حق زمان خود ،دعوت می کند (دکتر شریعتی) سخن گفتن  از مکتب عاشورا ودرسهای که داده شده  سخت و مشکل است، اما می شود شمعه ای از آن  درس ها که پایه حرکت و جوشش  انسانی  واجتماعی در طول تاریخ  بوده وهست  یادآورشد . که عاشورا فقط سینه زدن ،اشک ریختن ،پیراهن مشکی پوشیدن ،مداحی کردن و…..نیست بلکه عاشورا یک مکتب است و در این مکتب آموزه های  الهی و انسانی  نهفته است که لازم است به خوبی آن را بیاموزیم.

Copy-2-of-salimjournal-96x96-2zokk4cga2t26kp3pbnj7u

مدرسه و دانشگاهی  است که هر فرد ایرانی و یا غیر ایرانی ،شیعه و یا غیر شیعه ، به فراخور شرایطی که قرار دارد  از این دانشگاه  درس های می آموزد تا در زندگی خصوصی و اجتماعی  آن را بکار بسته و جامعه عاری از ظلم و ستم     بسازد  ، در این مدرسه می آموزیم که چگونه  کنار هم زندگی کنیم و برادری و برابری را اساس حرکت خود در جامعه قرار دهیم.

در این دانشگاه یاد می گیریم  درس های آموخته شده عاشورا را نسل به نسل به دیگران انتقال ، تا فرد ویا جامعه  اسیر ظلم و ستم  آدم های انسان نما در جهان هستی نشوند ،بر ماست که در کلاس عاشورا غقلانیت را جانشین احساسات و شعور را جانشین شور نماییم تا عاشورا به عنوان مدرسه ای یرای  ساخته شدن   در ابعاد الهی و انسانی ، الگو و سرمشقی برای همه جهانیان قرار گیرد ، وجهان   بداند  که کربلا  یک حادثه  نیست بلکه شجاعت ،نجات وشفاعت  است ،تراژدی نیست عشق وصفا است ،تنها جنگ نیست درس انسانیت است ، وچراغی در سیاهی شب ، برای انسانها ی که در زندگی فردی و اجتماعی اسیر ظلم و ستم قرار دارند.

بر این اساس :

عاشورا تنها یک تراژدی نیست بلکه  مکتب عشق و حماسه است

عاشورا یک حادثه صرف نیست بلکه یک میدان آزمایش است .و عاشورا

یعنی راستی و صداقت

یعنی حقوق دیگران را محترم شمردن

یعنی در عمل ایمان به خدا داشتن

یعنی با ظلم  و ستم مبارزه کردن

یعنی در حریم خصوصی دیگران ورود نکردن

یعنی غیبت  نکردن

یعنی  به دیگران حسادت نکردن

یعنی کینه ها رااز دل شستن

یعنی به مقام وپست نبالیدن

یعنی مسئولیت اجتماعی خود را فهمیدن و بکار بردن

یعنی به دیگران  تهمت نزدن

یعنی به مردم خالصانه خدمت کردن

یعنی برای مردم کارکردن  ومنت نگذاشتن

یعنی احساسی عمل نکردن

یعنی فرزندان صالح تربیت کردن

یعنی به پدر و مادر خود احترام گذاشتن

یعنی آزادی دیگران را سلب نکردن

یعنی حق الناس نکردن

یعنی نماز را با اخلاص به پا کردن

یعنی به زنان جامعه احترام و اهمیت دادن

یعنی به مستمندان کمک کردن

یعنی یتیمان را فراموش نکردن

یعنی عدالت را رعایت کردن

یعنی منیت را زدودن و خدا را دیدن

یعنی به یاری کودکان ضعیف و بیمار شتافتن

یعنی محیط زیست خود را تمیز نگه داشتن

یعنی مطالعه کردن وآگاهی دادن

یعنی کم فروشی و یا گران فروشی نکردن

یعنی به مخالفان  اجازه سخن دادن و یا مناظره کردن

یعنی با فساد و دزدی در هر سطحی مبارزه کردن

یعنی قوانین دینی و مدنی جامعه را رعایت کردن

یعنی آنچه را برای خود خواستن  برای دیگران نیز خواستن

یعنی نفس خود را از هرگونه الایندگی پاک کردن

و نهایت اینکه  پیام عاشورا در دوجمله خلاصه نمودن،  امر به معروف  و نهی از منکرکردن درهر دوره  و عصری،  برپا کردن قسط و عدل در هر کشوری و مکتبی ، به سوی کامل شدن در هر دو بعد  الهی و انسانی ،پس با تمام وجود تلاش کنیم با قلبمان به امام حسین (ع) عشق بورزیم  وعمل کنیم .

رضا بژکول/  ارشد علوم سیاسی

 

 

About سردبیر

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …