بگوئید: تو راست می گویی! حق کلا با توست. فقط در باره عملکرد ۸ ساله ات هم پاسخگو باش. در مورد حامیان قبلی و منتقدان فعلی ات هم سخن بگو.

 

همای گیلان، حسام الدین آشنا در مطلبی احمدی نژاد را مخاطب کنایه های خود قرار داده است.

وی نوشته است:

به سیاق کلام آن سخنران همیشه در صفحه: اگر به خدا،پیامبر، امیرالمومنین،امام زمان،امام راحل، رهبر معظم، مردم جهان، مردم ایران یا هر کس دیگری نامه نوشت؛

اگر در نامه اش دستور اصلاح عالم، تغییر مدیریت جهان، رفراندوم تغییر قانون اساسی، تغییر رؤسای سه قوه و فرماندهان نیروهای مسلح و شهرداری تهران و استانداری اردبیل را صادر کرد.

بگوئید: تو راست می گویی! حق کلا با توست. فقط در باره عملکرد ۸ ساله ات هم پاسخگو باش. در مورد حامیان قبلی و منتقدان فعلی ات هم سخن بگو.

با کانال همای خبر همراه باشید