چاپ مطلب چاپ مطلب

دومین نامه جمعی از کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان در پاسخ به روابط عمومی شرکت آب روستایی گیلان

همای گیلان:درپی نامه اعتراضی مورخه ۰۱/۰۸/۹۳ جمعی از کارکنان شرکت آب وفاضلاب روستایی استان گیلان خطاب به دولت تدبیر وامید ، روابط عمومی شرکت متبوع جوابیه ای برای آن سایت ارسال نموده که هرپنج مورد آن کذب محض بوده وباکلی گویی سعی شده صورت مسئله راپاک نماید که به تمام موارد آن درذیل پاسخ داده خواهد شد.

114

۱-درجوابیه نامه درج شده که وظیفه ذاتی آب وفاضلاب روستایی تامین آب شرب برای روستائیان عزیز بوده ، حال سوال مااین است که درشش ماهه نخست سال جاری این همه کمبودشدید آب بخاطرچه بود؟جزاینکه سیاست های اشتباه دولت گذشته دراین شرکت حاکم بوده وفقط جهت عوام فریبی پروژه ها راافتتاح نموده اندهمچنین محل تامین آب آنها مشخص نیست وهیچگونه پیش بینی جهت حل این مشکل درنظرگرفته نشده است وحتی یک بارمدیرعامل محترم از ولی نعمتان خود(روستائیان عزیز)عذرخواهی نکرده است.

۲- براساس جوابیه نامه درج شده” انتصاب اعضای هیئت مدیره از وظایف قانونی مجمع عمومی شرکت می باشد” سوال مااین است که اعضاراچه کسی به مجمع معرفی می کند؟ شخصی بجز جنابعالی ؟

علت انتخاب آقای) ج ع ( و )ع  و(  به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره چه بود؟آیا انتخاب)  ج ع(  به خاطر برادرخانم ایشان آقای مهندس ) خ(  نبوده؟ (مهندس خ  نماینده محترم مردم ….)زیراایشان تاکنون هیچگونه سمت مدیریتی درشرکت آب وفاضلاب روستایی نداشته .

آقای( و ) برچه معیاری انتخاب شده است؟ایشان که قبلاً سرپرست معاونت نظارت بربهره برداری شرکت بوده وبه علت ناتوانی درانجام وظایف محوله توسط جنابعالی عزل گردید حال چگونه به یکباره عضو اصلی هیئت مدیره می شود؟جز اینکه نامبردگان از همشهریان حضرتعالی می باشند.آیا افرادشایسته فقط درشهرستان فومن می باشند؟

۳- درجوابیه نامه گفته شده پرداخت حقوق پرسنل براساس آخرین تغییرات حقوق ودستمزد کشور بوده وهرساله افزایشات برمبنای افزایش رسمی دولت اعمال می گردد.سوال مااین است که چراپس از گذشت هفت ماه تاکنون ۱۸۰ نفراز پرسنل قراردادی تاکنون قراردادی امضاء ننموده اندوسابقه شانزده ساله درقرارداد آنها منظور نمی گردد؟درحالیکه درصورت پایین بودن حقوق پرسنل اعضاء هیئت مدیره براساس مقتضیات زمان وتورم می توانند نسبت به افزایش حقوق براساس تورم اقدام نمایند.آیا ادارات دیگر ازقوانین حقوق ودستمزد پیروی  نمی کنند که مثلاً دراداره مشابه (آب وفاضلاب شهری) حداقل سه برابرما درهمان پست سازمانی حقوق دریافت می نمایند؟

لازم بذکر است که مدارک تحصیلی هیچگونه تاثیری درافزایش حقوق نداشته ودرنظر حنابعالی مدرک تحصیلی کاغذ پاره ای بیش نیست.

۴-علت اینکه دوسال آبداران شرکت آبفارحقوق خودرادریافت نکرده اند چیست؟وچرابا گذشت هفت ماه از سال بیمه آنها پرداخت نشده است؟

۵-به شماگفتیم که تداوم بخش سیاست های دولت گذشته بوده اید نشانه بارز آن کنارگذاشتن جناب آقای کریم مهدوی از سمت اداره پشتیبانی وانتصاب آقای اخلاقی بخشداروقت دولت اصول گرا است.

۶-درخصوص استخدام ۲۴ نفری که اعلام کرده ایدجنابعالی رضایت نداشتیددرنتیجه ۱۸ نفربراساس رای کمیسیون ۵۵۵ دیوان عدالت اداری و۶ نفرآن براساس رای کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات ایثارگران استخدام شده اند، سنوات وسابقه شانزده ساله آنهانیز درحکم کارگزینی لحاظ نشده است ، چه ظلمی بالاترازاین ؟

-آقای فرامینی ومدیران عامل قبلی هیچگونه اقدامی درخصوص استخدام پرسنل قراردادی (مدت معین،طرح ،شرکتی )پس از شانزده سال ننموده آیا ظلمی بزرگتراز آن که ۲۸ مجوز استخدام جدید شامل پرسنل باسابقه آبفارگیلان نبوده وپس از گذراندن ۱۶ سال می بایست با افرادجدید درآزمون استخدامی شرکت نمایند؟چطور مدیران عامل آبفای شهری هرساله نسبت به دریافت مجوز استخدام نیروهای موجود با قدمت سه سال به بالا اقدام می کندولی درشرکت آبفار استان گیلان این امرصورت نمی گیرد؟درحالیکه هردوزیرمجموعه وزارت نیرو می باشند.

۷-درخصوص واگذاری منازل مسکونی شرکت توسعه چکاد که برگرفته از دل شرکت آب وفاضلاب روستایی استان گیلان است چه اقدامی صورت گرفته ؟ مگرغیراز این است که از سال ۱۳۸۶ با آورده چهارمیلیون وششصدهزارتومان هنوز ساختمان ها درحدبتون ریزی فنداسیون می باشد ؟ساختمانهایی که قراربود با متر ۲۹۰ هزارتومان  وظرف مدت دوسال به دست پرسنل برسد ؟

۸-معوقه نه ماهه احکام اضافه شده سال ۹۲ پرسنل رسمی برچه اساسی تاکنون پرداخت نشده است.

۹-چرا سنوات بازنشستگان پس از سی سال خدمت درسی قسط پرداخت می شود  آیا نباید ابتدادرخصوص بازنشستگی تامین اعتبارشده وسپس اقدام به بازنشسته کردن پرسنل نمایید؟

* درپایان گفتنی است که تاکنون روستائیان وپرسنل آبفارگیلان از بذل ، بخشش وخدمت رسانی جناب آقای مهندس محمدعلی فرامینی به عنوان مدیرعامل نهایت بهره رابرده اند وعاجزانه استدعاداریم تا نامبرده در استانهای دیگربا همین سمت بکارگرفته شده تاهموطنان دیگر استانها از مدیریت ایشان کمال استفاده رابنمایند*/تدبیر شرق

About

Check Also

دیدار سرپرست بخشداری ضیابر با رییس و اعضای شورای نگهبان شهرستان صومعه سرا

دیدار سرپرست بخشداری ضیابر با رییس و اعضای شورای نگهبان شهرستان صومعه سرا   به …