چاپ مطلب چاپ مطلب

دومین جشنواره فرهنگی بازیهای بومی محلی ونمایشگاه صنایع دستی وسوغات ساحلی برگزارگردید

همای گیلان، منصورهادیپور رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری شهرستان رضوانشهرخبر داد:
دومین جشنواره فرهنگی بازیهای بومی محلی ونمایشگاه صنایع دستی وسوغات ساحلی درروستای سیمبرخاله ازسوی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری باحمایت وهمکاری فرمانداری،بخشداری پره سر،ادارات ورزش وجوانان ،محیط زیست ،شهرداری رضوانشهر وپره سر،دهیاری شورای اسلامی سیمبرخاله وهیأت ورزشهای روستایی وبازیهای بومی محلی وسوارکاری بخش پره سروهنرمندان صنایع دستی شهرستان رضوانشهر بااجرای مسابقه سوارکاری،لافندبازی،سازوسورنا،موسیقی محلی وبازیهای بومی محلی ومراسم آیینی عروس بران وبرپایی نمایشگاه صنایع دستی وسوغات ساحلی بمناسبت هفته صنایع دستی ومحیط زیست درساحل روستای سیمبرخاله برگزارگردید. هادیپورهدف ازبرگزاری این جشنواره را فراهم نمودن فضای شادوایجاد نشاط اجتماعی برای شهروندان وعرضه محصولات صنایع دستی وروستایی درراستای شعارسال رونق تولید وحمایت ازتولید کنندگان روستایی ،کمک به اقتصادپایدار روستایی وآموزش ارتباط صنایع دستی ومحیط زیست عنوان کرد. وی تأثیر این دو مقوله روی یکدیگرخصوصا حفظ محیط زیست والهام ازآن را منحصربفرد دانست. هادیپوردرپایان ازهمه حامیان این جشنواره خصوصا مهندس مظفری فرماندار رضوانشهر،بخشداری پره سر،ادارات ورزش وجوانان،شهرداری رضوانشهر وپره سر وخصوصادهیاری شورای اسلامی سیمبرخاله،هنرمندان صنایع دستی ،هیأتهای ورزشی وسوارکاری،مجتمع تفریحی آواآرین ونمایشگاه کیف،جاجیم آقایان طومارزاده وطاهری واصحاب رسانه وجرایدومردم فرهنگ دوست منطقه وسیمبرخاله که دربرگزاری این جشنواره بادبیرخانه مساعدت داشتند تقدیروتشکر نمود.
دومین جشنواره فرهنگی بازیهای بومی محلی ونمایشگاه صنایع دستی وسوغات ساحلی برگزارگردید.
منصورهادیپور رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری شهرستان رضوانشهر اعلام نمود:دومین جشنواره فرهنگی بازیهای بومی محلی ونمایشگاه صنایع دستی وسوغات ساحلی درروستای سیمبرخاله ازسوی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری باحمایت وهمکاری فرمانداری،بخشداری پره سر،ادارات ورزش وجوانان ،محیط زیست ،شهرداری رضوانشهر وپره سر،دهیاری شورای اسلامی سیمبرخاله وهیأت ورزشهای روستایی وبازیهای بومی محلی وسوارکاری بخش پره سروهنرمندان صنایع دستی شهرستان رضوانشهر بااجرای مسابقه سوارکاری،لافندبازی،سازوسورنا،موسیقی محلی وبازیهای بومی محلی ومراسم آیینی عروس بران وبرپایی نمایشگاه صنایع دستی وسوغات ساحلی بمناسبت هفته صنایع دستی ومحیط زیست درساحل روستای سیمبرخاله برگزارگردید.

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

قیمت رسمی گوشت و مرغ اعلام شد

قیمت رسمی گوشت و مرغ اعلام شد 🔹سامانه تامین دام و طیور قیمت انواع گوشت …