دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان تصریح کرد: تمام اعضای هیات علمی حق التدریس باید مراحل گزینش را طی کنند و پس از دریافت مجوزهای لازم از گزینش، در دانشگاه مشغول به تدریس شوند و استفاده از استادان حق التدریس، بدون کسب مجوز گزینش ممنوع است.

همای گیلان، جلسه شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با حضور دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و معاونین آموزشی واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به میزبانی واحد رشت برگزار شد.

ابراهیم چیرانی دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با آرزوی قبولی طاعات و عبادات با اشاره به بخشنامه اراده دروس در ترم تابستان ۱۳۹۷، گفت: معاونین آموزشی واحد های دانشگاهی می توانند با رعایت کامل مفاد بخشنامه ارائه ترم تابستان در واحد های دانشگاهی استان بنحوی برنامه ریزی شود که کلاسها در دو تا سه روز از هفته برنامه ریزی گردد تا ضمن رعایت نهایت صرفه جویی به کیفیت آموزشی لطمه ای وارد نشود.

وی ارزیابی کیفیت آموزشی را در واحد های دانشگاهی خواستار شد و افزود: واحد های دانشگاهی استان سیستم ارزیابی آموزشی خود را فعال و در این زمینه فرم های ارزیابی جهت ارتقای کیفیت آموزش، جدی گرفته شود.

چیرانی تاکید کرد: تشکیل کلاسهای آموزشی با در نظر گرفتن رعایت تعداد مناسب دانشجویان در واحد های دانشگاهی امکان پذیر خواهد بود و معاونین آموزشی واحدها با مدیریت هزینه ها و رعایت سقف کلاس در جهت صرفه جویی هرچه بیشتر اقدام کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان اجرای طرح تعاون را یکی از طرح های موفق دانست و خاطر نشان کرد: استفاده صحیح از طرح تعاون، مشکل تخصصی نمودن هیات علمی در واحد های دانشگاهی استان را برطرف می کند و در این خصوص حضور مستمر استادان در کلاسهای آموزشی و تشکیل مداوم این کلاس ها، به ارتقای کیفیت آموزش کمک خواهد کرد.

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان تصریح کرد: تمام اعضای هیات علمی حق التدریس باید مراحل گزینش را طی کنند و پس از دریافت مجوزهای لازم از گزینش، در دانشگاه مشغول به تدریس شوند و استفاده از استادان حق التدریس، بدون کسب مجوز گزینش ممنوع است.

در پایان هر یک از حاضرین نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مسائل مطرح شده بیان کردند.

با کانال همای خبر همراه باشید