چاپ مطلب چاپ مطلب

رئیس شورای اسلامی گیلان خبرداد فعالیت ۶۷۰۰ عضو شورای شهر و روستا در گیلان

همای گیلان: حسینعلی خدایگانیبا تبریک روز شوراها و تشکیل این نهاد به عنوان بزرگترین نهاد مردمی، اظهار کرد:حدود شش هزار و ۷۰۰ نفر عضو شورا در روستا  و شهر فعالیت می‌کنند که از این تعداد شش هزار و ۱۲ نفر در روستاها هستندو در ۵۲ شهر و شهرستان و ۵۴ بخش گیلان فعالیت مستمر دارند.139302091058373732635353

وی با اشاره به وظایف شورای اسلامی در گیلان، افزود: بعد از اینکه پیشنهادی از سوی شوراها و دهیاران در شوراهای اسلامی شهر و روستا مطرح شده این پیشنهاد اگر خیلی جزئی باشد و نیاز به کار کارشناسی نداشته باشد پیگیری واجرا می‌شود.

رئیس شورای اسلامی گیلان گفت: اگر پیشنهادها تخصصی باشد در کمیسیون‌های تخصصی شوراهای شهر و روستا که متشکل از کارشناسان و نخبگان مقیم در آن شهر و منطقه است بررسی و پیگیری می‌شود.

خدایگانی با بیان اینکه دو نهاد بر فعالیت‌های شوراها در گیلان نظارت مستمر دارند، تصریح کرد: فرماندران و شورای اسلامی گیلان دو نهادی است که بر مصوبات شوراها در شهر و روستا نظارت دارند.

وی افزود: شوراها در شهر و روستا امین مردم هستند و بر کمی‌ها و کاستی‌ها در شهر و روستا مطالعه دارند و براساس نیازسنجی برای توسعه گام می‌برداند.

رئیس شورای اسلامی گیلان گفت: شوراها طرح‌ها ملی و استانی خود را به استحضار استاندار و یا وزیرکشور و شورای اسلامی استان‌ها می‌رسانند.

امروز شوراها با تصمیم‌گیری خود به روند توسعه شدت می‌دهند

خدایگانی مهمترین وظیفه شوراها را نظارت بر مصوبات شوراهای شهر و روستا بیان کرد و افزود: شورا در شتاب گرفتن روند توسعه نقش موثری دارد و اغلب آنها افراد متخصص هستند که از بدنه مردم برای حل مشکلات تلاش می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز شوراها با تصمیم‌گیری خود به روند توسعه شدت می‌دهند و با ورود آنها بودجه شهرداری‌ها افزایش یافته تا به روند توسعه در شهر و روستا سرعت بخشند.

رئیس شورای اسلامی گیلان با بیان اینکه شهرها و روستاها توانستند قدم‌های بسیار خوب و موثری در توسعه استان داشته باشند، گفت: بودجه‌های دولتی اندک است اما در شهرها بودجه‌های خوبی برنامه‌ریزی شد.

خدایگانی افزود: شوراها در یکی از شهرهای گیلان توانستند با تدوین طرح بزرگ گردشگری علاوه بر ایجاد اشتغال پویایی شهر را از گذشته بیشتر کنند و این نشان می‌دهند که شوراها نقش مهمی در استان دارند./تسنیم

About

Check Also

نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال مطرح کرد: احیای کامل چوکا مطالبه جدی مردم است/ انتقاد از برخی فرصت سوزی ها در رضوانشهر

نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال مطرح کرد: احیای کامل چوکا مطالبه جدی مردم است/ انتقاد …