چاپ مطلب چاپ مطلب

رئیس شورای شهرسیاهکل:مصاحبه اینجانب در مورد فرماندار سابق ناصواب بود

اختصاصی همای گیلان، فرداد قنبری رئیس شورای شهرسیاهکل طی گفتگویی به خبرنگارماگفت:مصاحبه اینجانب نسبت به مهندس اسلامی فرماندارسابق سیاهکل حسب فشارکاری وسنگ اندازی هایی بودکه برخی ایجادنموده بودندلذااینجانب درچنین شرایطی این مصاحبه راانجام دادم واگربه عقب برگردم چنین مصاحبه ای را انجام نخواهم دادزیرااعتقاددارم هرمسئولی به دنبال خدمات رسانی است ومهندس اسلامی هم خدمات شایانی برای شهرستان انجام داده که نسبت به گذشته قابل لمس می باشد

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

هشدار پلیس نسبت به کلاهبرداری به بهانه فروش سوالات کنکور

هشدار پلیس نسبت به کلاهبرداری به بهانه فروش سوالات کنکور 🔹رئیس پلیس فتای تهران بزرگ: …