چاپ مطلب چاپ مطلب

زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد ؟! / برادر اخلاق رسانه ای را رعایت کنید/با اشاعه ی سوءبرداشت راه به جایی نتوان برد

اختصاصی همای گیلان: چندی پیش با توجه به درخواست های مردم متنی در زمینه جاده نامناسب بازکیاگوراب به سیاهکل توسط نگارنده به نگارش درآمد و عنوان شد که این جاده مطابقتی با حجم گردشگران ندارد. اما برادری از این نوشته بهره برداری سیاسی نمود.

اولا هدف نگارنده نه این برادر بود نه برادر قبلی بلکه مراد بیان واقعیت بود و یافتن راهکار ثانیا خدمات برجای مانده از بردار قبلی بر همگان مبرهن و نیازی به بازگو کردن نیست که « آفتاب آمد دلیل آفتاب » . ثالثا هرچند اینجانب با بردار قبلی رفاقت داشته و دارم اما همواره سعی نمودم حرمت جایگاه نماینده کنونی را حفظ نمایم زیرا سخت بر این عقیده پایبندم که در هرحال یارشاطر باشم نه بارخاطر و حتی با این که همواره قلم بدست دارم حتی یکبار هم نقدشان نکردم چه رسد به سیاسی بازی در رسانه .(که بی شک خودشان هم به این مسئله معترفند) .و سعی بر این بود تا به ایشان مجال بدهیم تا با ارامش به امور نمایندگی خود برسند تا زیانی متوجه مردم نگردد و خود نیز در هرحال با وی همراه باشم .
رابعا به بردار همکارم که متاسفانه افتخار آشنایی با وی را ندارم توصیه میشود در خدمت رسانه باشد نه خوش خدمتی و در آستانه عیدسعیدفطر از خداوند متعال برایش آرزوی موفقیت در این راه پر خطر دارم.
خامسا به عنوان کسی که دو دهه در خدمت رسانه هستم حتی دوست نداشتم پاسخی بنویسم این چندکلمه نیز من باب توصیه به این دوست عزیزبه نگارش در آمد و گرنه
« گرجمله کائنات کافرگردند
بر دامن کبریاش ننشیند گرد»

 

علی علی پور نیاول مدیر مسئول هفته نامه و پایگاه خبری همای گیلان

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

بن بست نسلی کلیسا در اتحادیه اروپا

بن بست نسلی کلیسا در اتحادیه اروپا امیرحسین ابراهیمی تحلیلگر مسائل بین الملل   سال …