محسن مهدویان با اشاره به استعفای «بهرام غنوی» شهردار شهر چابکسر، اظهار کرد: استعفای شهردار چابکسر با موافقت همه پنج عضو شورای این شهر پذیرفته شد.

همای گیلان، سخنگوی شورای شهر چابکسر از استعفای شهردار این شهر خبرداد و گفت: این استعفا از سوی اعضای شورای شهر پذیرفته شد.

محسن مهدویان در گفتگو با مهر با اشاره به استعفای «بهرام غنوی» شهردار شهر چابکسر، اظهار کرد: استعفای شهردار چابکسر با موافقت همه پنج عضو شورای این شهر پذیرفته شد.

وی به علت این استعفا نیز اشاره کرد و افزود: مسائل شخصی و بیماری شهردار علت اصلی استعفا وی از این سمت بوده است.

سخنگوی شورای شهر چابکسر با بیان اینکه غنوی تا ۲۱ تیرماه سال جاری عهده دار این مسئولیت خواهد بود، گفت: پس از موعد «محمدرضا شیرخانی» معاون شهردار چابکسر تا معرفی شهردار جدید عهده دار این مسئولیت خواهد بود.

با کانال همای خبر همراه باشید