چاپ مطلب چاپ مطلب

سیدنژادفرمانده انتظامی املش خبر داد: شهروندان املشی بیش ازهزارباردرشش ماهه اول امسال با فوریت های پلیسی۱۱۰تماس گرفته اند.

همای گیلان:سرهنگ پاسدارسیدحسین سیدنژادفرمانده انتظامی املش درنشست خبری باخبرنگاران واصحاب رسانه دراین شهرستان به مناسبت گرامیداشت هفته ناجابااشاره به این که۳۸ برنامه دراین هفته درزمینه های مختلف دراین هفته دراین شهرستان اجرامی شودگفت:ازمجموع۲۴۳۰موردارتباط حضوری وتلفنی شهروندان املشی باپلیس این شهرستان۱۰۶۰ موردآن ارتباط تلفنی بامرکزفوریت های پلیسی۱۱۰بوده که ازاین تعداد۶۸۹موردمنجربه عملیات پلیسی شده است.

سید-نژاد
سیدحسین سیدنژاددرادامه به کاهش میزان۲۳درصدی وقوع جرم درشش ماه گذشته در این شهرستان در مقایسه بامدت مشابه آن درسال گذشته اشاره کردوگفت:پنجاه درصدآمار فوتی های ناشی ازتصادفات رانندگی هم کاهش یافته که این امر،ناشی ازافزایش سطح آگاهی ورعایت قوانین رانندگی ازسوی شهروندان املشی است./صبح رانکوه

About

Check Also

دیدار همزمان نمایندگان رشت و صومعه سرا با سیاهکار زاده: ترسیم فرصت های هم افزایی نمایندگان مجلس گیلان با سازمان منطقه آزاد انزلی

دیدار همزمان نمایندگان رشت و صومعه سرا با سیاهکار زاده: ترسیم فرصت های هم افزایی …