چاپ مطلب چاپ مطلب

شهردار رانکوه املش: ۵۰۰ میلیون ریال اعتباربرای تکمیل طرح تعریض پل ورودی شهررانکوه در سالجاری تخصیص یافت

همای گیلان: امین رشیدی نژادشهرداررانکوه از طرح تعریض پل ورودی شهررانکوه بعنوان یک نقطه حادثه خیزکه شهر های رانکوه،رودسر،کلاچای ورحیم آبادرابه املش،اطاقوروکومله متصل می کندخبرداد.

download

وی گفت:این طرح ازسال ۹۰آغازشده وتاکنون برای ضلع جنوبی آن که۸۰درصدپیشرفت کارداشته است و  تاکنون ششصد میلیون ریال هزینه گردیده وپانصدمیلیون ریال هم امسال از محل حوادث اختصاص یافته که کاراجرایی آن ازهفته جاری آغازشده است.

874

 شهرداررانکوه گفت: برای تکمیل این پروژه مهم درمجموع به سه ونیم میلیاردریال اعتبارنیازاست که در صورت تأمین به موقع آن تاپایان سال جاری علاوه برضلع جنوبی،ضلع شمالی آن نیزبه بهره برداری کامل می رسد.

گفتنی است که دراین نقطه حادثه خیزدرحوادث ناگواررانندگی درسنوات اخیرپنج نفرجان خویش رااز دست داده اند.

About

Check Also

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در افتتاحیه رویداد صدرا: همکاری نهاد دانشگاه و صنعت با محوریت مناطق آزاد گامی در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در افتتاحیه رویداد صدرا: همکاری نهاد دانشگاه و صنعت با …