بهرام غنوی ضمن تکذیب اظهارات سخنگوی شورای شهر چابکسر گفت: اعصای شورای شهر چابکسر ساعت ۱۰ شب به منزل اینجانب آمدند و خواستار استعفای من شدند.

همای گیلان، به نقل از دیارمیرزا،محسن مهدویان سخنگوی شورای شهر چابکسر در گفتگو با مهر از استعفای «بهرام غنوی» شهردار این شهر به دلیل مسائل شخصی و بیماری خبرداده و گفته بود: استعفای شهردار چابکسر با موافقت همه پنج عضو شورای این شهر پذیرفته شد.

در همین زمینه بهرام غنوی ضمن تکذیب اظهارات سخنگوی شورای شهر چابکسر در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا گفت: اعصای شورای شهر چابکسر ساعت ۱۰ شب به منزل اینجانب آمدند و خواستار استعفای من شدند.

وی با بیان اینکه به زور مجبور به استعفا شده است، اظهار کرد: اینکه بیمار بوده ام یک بهانه است و با تمام توان در کنار همکارانم در شهرداری می‌کوشم که در خدمت رسانی به مردم انجام وظیفه کنم.

با کانال همای خبر همراه باشید