چاپ مطلب چاپ مطلب

صادرات و واردات (قاچاق و قانونی)/دکتر علی رحیم پور

اختصاصی همای گیلان، کالا ها ،در هر جایی که
گرانتر باشند،
آنجا می روند .
به این رفت و آمد
(پنهانی و آشکار)
“قاچاق” و “قانونی”
می گویند .
البته؛واردات و صادرات
(قاچاق و قانونی)
گاهی توسّط نهاد های انتظامی
یا گُمرکی،پشتیبانی می شوند،
یعنی “قانونی” است.
گاهی هم پنهانی
انجام می شود
یعنی “قاچاقی “.
مانند قاچاق گوشت و دام
و سوخت به خارج .
قاچاق خودرو و موبایل و.‌..
به داخل .
چرا ؟
چون صادرات قاچاق
و قانونی،
“ارزآور”است و سبب
افزایش صادرات
غیر نفتی می شود.
در شرایط ِتحریم نفتی،
صادرات ِقاچاق و قانونی،
تشدید می شود.
پیامد اینکار،واردات
ِقاچاق و قانونی،
شکل می گیرد که
“سود آور” است .
در این داد و ستد
قاچاق و قانونی دو جانبه،
گرانی کالاهای صادراتی
و وارداتی،حادث می شود .
این گرانی ها به دیگر کالاها هم ،
سرایت می کنند و رُشد تورّم سالانه
را در ایران،سبب می شوند.
کافی است که گُذَری داشته باشید به
گُمرکات آستارا،مهران،بیله سوار و.‌…
صادرات ِکالاهای ایرانی
را خواهید دید .
این امر جای بسی خوشحالی است
البته اگر منجر به گرانی و
رشد تورّم سالانه در ایران،
نشود که متاسّفانه می شود .

¤سرشک¤
۴ اسفندماه

۱۳۹۷

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …